Toruń: Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Toruń: Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Fot. SHVETS production / Pexels

W Toruniu funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR, w którym mieszkańcy Torunia znajdujący się w kryzysie z powodu doświadczania przemocy domowej lub z innych nagłych przyczyn, np. śmierć bliskiej osoby, rozpad związku itp., otrzymują interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc i wsparcie.

Wsparcie jest udzielane bez względu na wiek, płeć, dochód, rasę, wyznanie, czy przekonania. Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie udzielana jest zarówno w formie dyżurów stacjonarnych jak i w ramach konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Telefon działa całą dobę 7 dni w tygodniu: 56 744 00 91 i 56 477 00 92. W budynku OIK znajdują się całodobowe, tymczasowe miejsca pobytu dla maksymalnie 24 osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Paula Gałązka
MOPR Toruń
Print Friendly, PDF & Email