Toruń: Pani Anna Jastrzębska skończyła sto lat

Toruń: Pani Anna Jastrzębska skończyła sto lat
Fot. Lech Kamiński

Do życzeń dla jubilatki przyłączył się prezydent Michał Zaleski. Prezydent odwiedził dostojną jubilatkę w dniu 13 czerwca 2022 r. z bukietem kwiatów i upominkiem.

– Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i życzeń z okazji setnej rocznicy urodzin. Jest mi niezmiernie miło, że w gronie stuletnich torunian – najszacowniejszych obywateli naszego miasta – witamy także Panią. Ten szczególny jubileusz jest wymownym dowodem na piękno i niezwykłą wartość życia. Dostrzec w nim można nade wszystko świadectwo minionych dziesięcioleci, ale także siłę i hart ducha, dzięki którym może Pani świętować swoje setne urodziny – mówił prezydent Michał Zaleski podczas spotkania.

Dostojna jubilatka urodziła się 12 czerwca 1922 roku w Szewie w województwie kujawsko-pomorskim jako dziesiąte dziecko Petroneli i Andrzeja Jastrzębskich. W czasie II wojny światowej jej rodzina została wywieziona na teren Bawarii, ona zaś została w kraju, gdzie podejmowała się różnych zajęć, aby przetrwać. Mimo to nie zrezygnowała z kształcenia i udało jej się zdać maturę.

W roku 1953 Pani Anna rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia polska, które ukończyła w roku 1957. Kolejne studia podjęła w latach 1959-1961 i zdobyła tytuł magistra pedagogiki.

Swoje życie zawodowe związała z nauczaniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży. Uczyła w szkołach podstawowych m.in. w Bilnie i Więsławicach, a 1 września 1961 roku rozpoczęła pracę jako wychowawczyni w Państwowym Domu Młodzieży „Młody Las” w Toruniu, by po kilku latach zostać dyrektorką tej placówki. Za swoją pracę została odznaczona wieloma medalami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1984 r. W roku 1977 przeszła na zasłużoną emeryturę.

Wtedy też oddała się pasji pisania. Już jako dziecko podejmowała pierwsze próby opisywania życia na wsi w wierszach i opowiadaniach. Na emeryturze spod jej pióra wyszło wiele felietonów, opowiadań i wierszy. Regularnie pisała też do gazetki parafialnej kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu. Aktywnie uczestniczyła w życiu osiedla Rubinkowo, na którym mieszkała. Obecnie przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Serafitek w Toruniu.

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email