Toruń: NGO-sy podsumowały rok i wybrały delegatów

Toruń: NGO-sy podsumowały rok i wybrały delegatów
Fot. Wojtek Szabelski

W Toruniu przybywa organizacji pozarządowych. Z roku na rok miasto zwiększa liczbę środków na realizację ważnych dla mieszkańców projektów. – W roku 2024 dzięki dobremu samorządowi toruńskiemu trzeci sektor toruński zaanektuje na swoje działania ponad 43 mln zł – podkreśla Aleksandra Łukomska-Smulska, przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

28 listopada w hotelu Filmar przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w bardzo licznym gronie na XVIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Doroczne spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu, skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

– Dziękuję za tak liczne przybycie. Jest to forum, gdzie możemy wspólnie porozmawiać ze sobą o kilku bardzo ważnych kwestiach, które determinują naszą współpracę, w sposób swobodny, partnerski – powiedział zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski.

Podczas tegorocznego Forum w części plenarnej poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z dostępnością projektów, w tym imprez i wydarzeń, realizowanych z udziałem dotacji miejskich; wsparciem Miasta Torunia dla organizacji pozarządowych i wykonywanych przez nie zadań publicznych w 2024 r., a także z realizacją projektów w obszarze rewitalizacji.

W czasie warsztatów szkoleniowych uczestnicy zaznajomili się ze źródłami finansowania działań NGO, sposobami promowania aktywności organizacji, regułami myślenia projektowego w procesie pozyskiwania grantów oraz dostępnością z punktu widzenia osób ze szczególnymi potrzebami.

Jak zauważył zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski, sprawą bardzo ważną jest Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2024 r., który został przyjęty przez radnych w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Torunia. – Program ten nie był narzucony przez urzędników, on wykuwał się wspólnie na kilkudziesięciu spotkaniach, czasami bardzo trudnych. Współtworzyliście Państwo zręby tego programu tak, żeby on cieszył nas wszystkich, bo do niego będziemy wracać za każdym razem, gdy będziemy chcieli organizować i współorganizować przedsięwzięcia w roku 2024 – dodał zastępca prezydenta.

Z danych wynika, że na koniec 2022 r. w Toruniu było 1347 organizacji pozarządowych, z czego 722 to stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 429 – fundacje, 104 – kluby sportowe w formie stowarzyszenia, nieprowadzące działalności gospodarczej, 66 – stowarzyszenia zwykłe bez osobowości prawnej, 26 – uczniowskie kluby sportowe.

Kwota, jaką miasto zabezpieczyło na realizację przedsięwzięć w 2023 r. wyniosła ponad 36 mln zł. Tymczasem na rok 2024 na realizację zadań z budżetu Gminy Miasta Toruń w ramach współpracy z sektorem trzecim zaplanowano ponad 43 mln zł.

– W 2011 r. kiedy zaczynałam swoją misję w Radzie Działalności Pożytku Publicznego było ok. 900 organizacji. Jako trzeci sektor realizowaliśmy projekty za ponad 9 mln zł, w 2015 r. urosło to do 20 mln zł, w roku 2022 prawie 35 mln zł. W roku 2024 dzięki dobremu samorządowi toruńskiemu trzeci sektor toruński zaanektuje na swoje działania ponad 43 mln zł. Bardzo dziękujemy, bo ta kwota rok do roku rośnie i cieszy. Dzięki temu możemy coraz więcej wartościowych projektów pisać, realizować i osiągać na to pieniądze. Ja od wielu lat obserwuję ogromną życzliwość urzędników toruńskich w stosunku do trzeciego sektora. Proszę się nie bać, proszę podchodzić, proszę się pytać, nawiązywać kontakty, bo z tego może się tylko urodzić coś wspaniałego – powiedziała w trakcie Forum Aleksandra Łukomska-Smulska, przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Do podstawowych zadań Rady należy opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, ale też podejmowanie stanowisk w sprawach funkcjonowania toruńskich NGO-sów. Podstawę wszelkich kluczowych decyzji dla mieszkańców w mieście stanowią konsultacje społeczne.

Zdaniem przewodniczącej Rady optymizmem napawa fakt, że w Toruniu udaje się aktywizować wszystkie możliwe środowiska, w tym seniorów. – Cieszy bardzo, że udało nam się wypracować pakiety zadań do wspólnej realizacji i utrzymać te ustalenia przez kolejne lata. Jest bardzo duża konsekwencja w realizowaniu, postępowaniu i planowaniu. Co roku cieszę się jak mogę poopowiadać o tych przyrostach, o zwiększonej aktywności, dziękując wszystkim, którzy nam pomagają – dodała Aleksandra Łukomska-Smulska i podziękowała społecznikom, angażującym się w funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Podczas Forum pracownicy Urzędu Miasta Torunia udzielali informacje na temat konkursów miejskich dla NGO zaplanowanych na 2024 r. w poszczególnych obszarach tematycznych, wyjaśniali zawiłości procedur i dokumentacji.

Przeprowadzone zostały także wybory przedstawicieli toruńskiego środowiska pozarządowego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI Kadencji. Delegatkami zostały Anna Lamers z Fundacji Kosmos oraz Tatiana Dembska z Fundacji „Dobra dla dobra”.

Wydarzeniem towarzyszącym XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych była ósma już Kawiarenka Obywatelska Seniorów.

Forum zostało zorganizowane we współpracy Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Toruńskim Centrum Usług Społecznych – jednostką powołaną w celu integrowania i koordynowania usług społecznych w naszym mieście.

Marcin Pryka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email