Tczew: Informator o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Tczew: Informator o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Fot. Pixabay

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej z terenu powiatu tczewskiego, udzielających świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu i ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, które mogą udzielić wsparcia i pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.

W dniu 7 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXXVIII/232/2021 przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Tczewskim na lata 2021-2024. Działania określone w Programie kierowane są do wszystkich mieszkańców powiatu tczewskiego.

Zasadniczym celem tych działań jest zapobieganie chorobom i zaburzeniom psychicznym poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

W działania powinni być zaangażowani wszyscy ci, dla których jest ważny i bliski temat zdrowia psychicznego. 

Pliki do pobrania:
UM Tczew
Print Friendly, PDF & Email