Lublin: 10 mln zł na rozwiązania pomagające w opiece nad osobami niesamodzielnymi

Lublin: 10 mln zł na rozwiązania pomagające w opiece nad osobami niesamodzielnymi

Miasto Lublin stawia na nowoczesne rozwiązania wspomagające rodziny w opiece nad osobami w wieku senioralnym i bliskimi z niepełnosprawnościami. Filarem tego systemu jest sieć usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania, na rozwój której pod koniec ubiegłego roku oraz na początku 2022 r. Miasto pozyskało blisko 10 mln zł ze środków zewnętrznych.