Sopot: Seniorze, skorzystaj z nowoczesnej teleopieki

Sopot: Seniorze, skorzystaj z nowoczesnej teleopieki
Fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Trwa nabór 100 seniorów – mieszkańców Sopotu, którzy korzystać będą z nowoczesnego systemu teleopieki nad najstarszymi mieszkańcami miasta. Uczestnicy otrzymają specjalne tablety, które oprócz całej gamy stymulujących zadań logicznych dostosowanych do możliwości seniorów, będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych. Uwaga! Nabór zostaje wydłużony do 14 września.

Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt zaawansowanej teleopieki z elementami telemedycyny pn. „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami”.

Kto się może zgłosić?

Poszukujemy 100 osób – zapraszamy aktywnych seniorów, w wieku 60+. Pierwszeństwo będą miały osoby, które mieszkają same. Korzystanie z systemu będzie wymagać od seniora codziennej aktywności, wykonywania zadań.

Seniorzy korzystać będą z nowoczesnych tabletów wraz z opaskami do monitorowania stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Zaletą systemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem lub opiekunem dzięki rozmowo wideo „na żywo”. Specjaliści w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi.

Gdzie się zgłaszać?

Zainteresowane osoby zapraszamy do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Sopocie, ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, pokój nr 4 (I piętro)

  • poniedziałek w godz. 10.00-18.00; wtorek-czwartek 8.00-16.00; piątek 7.30-15.30
  • osoba do kontaktu: Ewa Puszkiewicz, e-mail: puszkiewicz@um.sopot.pl, tel. 609 680 954

Warunkiem uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do UM Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (do pobrania pod tekstem). Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną. Pracownicy UM w razie potrzeby pomogą wypełnić dokumenty.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać również pocztą tradycyjną. 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Na zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2021 r.

Uwaga! Liczy się data wpływu poprawnie wypełnionych dokumentów do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Sopocie, a nie data wysłania bądź wypełnienia formularza. 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email