Bezpłatne kursy i staże zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

Bezpłatne kursy i staże zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

Projekt powstał z myślą o osobach z niepełnosprawnością ruchową, które nigdy nie były bądź przestały być aktywne zawodowo. Dzięki kursom, warsztatom i konsultacjom uczestnicy programu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje w wyuczonym zawodzie lub wyszkolić się w nowej dziedzinie.