Fundacja Globalworth i Fundacja Poland Business Run wspierają powrót do sprawności osób po amputacjach

Fundacja Globalworth i Fundacja Poland Business Run wspierają powrót do sprawności osób po amputacjach
Fot. nadesłane

W Polsce, według danych NFZ, wykonuje się około 30 000 amputacji rocznie, a liczba ta w ostatnich latach jeszcze wzrosła. Te niepokojące statystyki wymagają poszukiwania i rozwijania skutecznych technik terapeutycznych.

Dzięki współpracy Fundacji Globalworth i Fundacji Poland Business Run trwa pilotażowy projekt, który pomoże określić właściwą terapię i ułatwi powrót do sprawności osób po amputacjach. Skuteczne przywrócenie funkcji tkanek po operacji odjęcia kończyny jest dla specjalistów trudnym problemem ze względu na uwarunkowany bliznami sposób gojenia. Obecnie nie ma standardowych metod leczenia, które pomogłyby regulować tworzenie się tkanki bliznowatej. Tymczasem blizny, w zależności od ich cech fizycznych, mogą głęboko wpływać na jakość życia pacjenta z funkcjonalnego, kosmetycznego lub psychologicznego punktu widzenia.

Fundacja Globalworth sfinansowała zakup ultrasonografu dla Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w Krakowie, który pozwala na przeprowadzanie nieinwazyjnej ultrasonograficznej oceny tkanki blizny. Dzięki sprzętowi specjaliści ośrodka rehabilitacyjnego wykonali wstępne badania pozwalające na obiektywną ocenę morfologii blizny powstałej po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda. 

– Wierzymy, że dzięki temu projektowi uda się ułatwić proces powrotu do zdrowia pacjentom po amputacjach. Właściwa rehabilitacja jest dla osoby po amputacji pierwszym krokiem w powrocie do sprawności fizycznej, życia zawodowego i społecznego. Wspieranie osób, których życie zostało na zawsze zmienione, jest wartością, którą cenimy w Fundacji Globalworth –mówi Judyta Sawicka, członkini zarządu Fundacji Globalworth.

Grupą zaproszoną do udziału w badaniach były osoby po amputacji, które wymagały rehabilitacji, wsparcia dietetycznego i psychologicznego. Od początku realizacji projektu badania za pomocą ultrasonografu włączono w proces kompleksowej terapii 52 osób po amputacji kończyn z całej Polski, które uczestniczyły w tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Znowu w Biegu w Krakowie.

Wyniki wyraźnie wskazały, że specyficzne zaburzenie procesu gojenia się blizn wymaga opracowania dodatkowych standardów postępowania fizjoterapeutycznego. Wczesne rozpoznanie blizny po amputacji za pomocą USG pozwoli na ustalenie odpowiedniej rehabilitacji, pomoże w zaplanowaniu leczenia i zdiagnozowaniu przyczyn dolegliwości bólowych, a następnie w wykonaniu właściwej protezy, co znacznie ułatwi naukę chodzenia, a tym samym powrót do sprawności fizycznej. 

– Szczerze wierzę, że dzięki temu projektowi badanie ultrasonograficzne będzie częściej stosowane jako złoty standard w ocenie pacjenta po amputacji. Mam nadzieję, że wyznaczymy wzorce, które zmienią jakość opieki nad pacjentami i przyspieszą ich powrót do codziennego życia – komentuje dr Agnieszka Wnuk-Scardaccione, kierownik zespołu fizjoterapeutów w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu.

Oprócz terapii osób po amputacji ultrasonograf ufundowany przez Fundację Globalworth może być również wykorzystywany w diagnozowaniu i leczeniu innych grup pacjentów, m.in. kobiet po amputacji piersi. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne badania.
Więcej informacji na stronie: https://znowuwbiegu.pl/badanie-blizny-usg-po-amputacji

Fundacja Poland Business Run
Print Friendly, PDF & Email