Szczepmy seniorów

Szczepmy seniorów
Fot. Pixabay

Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie dla sytemu ochrony zdrowia. Wielu chorobom seniorów można i trzeba zapobiegać za pomocą szczepień, np. zapaleniu płuc spowodowanym wirusem RSV. Już jest skuteczna szczepionka na tego wirusa dla osób w wieku 60+.

Prawie 26 proc. ludności Polski stanowią osoby w wieku 60+ i ta liczba będzie skokowo rosła. Wzrosną zatem koszty opieki zdrowotnej. Można temu zaradzić za pomocą profilaktyki oraz szczepień.

Dla grupy 65+ rekomendowane są szczepiania przeciwko:

  • grypie (refundacja),
  • pneumokokom,
  • półpaścowi,
  • RSV.

Eksperci obecni na konferencji „Pokolenie Silver w centrum uwagi! Zakażenie RSV – mało znany problem zdrowotny seniorów” podkreślają, że szacuje się, że w Europie w grupie wiekowej 60+ ok. 3 milionów osób przechodzi ostre zakażenie dróg oddechowych wywołane wirusem RSV. Z tego powodu jest 270 tys. hospitalizacji i ok. 20 tys. zgonów w szpitalu.

Aby prawidłowo rozpoznawać to niebezpieczne zakażenie, konieczne jest robienie szybkich testów genetycznych. Od lutego 2023 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania potwierdzonych przypadków infekcji RSV. To ważne, bo problemem są zafałszowane statystyki śmiertelności z powodu chorób zakaźnych.

Zafałszowane statystyki zgonów

– Lekarze źle rozpoznają przyczyny zgonu. Wpisują krążenie, serce, a prawda jest taka, że starsze osoby nadal żyłyby, gdyby nie infekcja – mówi prof. Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

Ekspert podkreśla, że do zafałszowania statystyk dochodzi wskutek finansowania. Są wypłacane określone sumy za określone choroby.

– Skoro za „serce” płacą dwa razy tyle, ile za zapalenie płuc, pacjenci „umierają na serce” – podkreśla prof. Targowski.

Z kolei prof. Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zauważa, że polskie społeczeństwo jest schorowane, osoby starsze cierpią na wielochorobowość.

– Ludzie żyją dłużej, ale krótko żyją w zdrowiu. Trzeba szczepić seniorów. Po 60. roku życia spada odporność, układ immunologiczny starzeje się. 20 proc. osób po 60. roku życia cierpi na zespół kruchości, czyli ogólne wyczerpanie organizmu. Choroby zakaźne w krajach rozwiniętych są trzecim, czwartym czynnikiem śmiertelności, ale w krajach rozwijających się zakażenia znajdują się w czołówce – mówi prof. Zielonka.

– Zakażenia RSV dobrze znamy u niemowląt, zwłaszcza u wcześniaków. Osoby dorosłe zazwyczaj ten wirus przechorowują jako zwykłą infekcję. Gorzej jest u osób starszych ciepiących na wielochorobowość. W przebiegu wirusa RSV szczególnie niebezpieczna jest astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i choroby serca. Zakażenie RSV osób starszych może skończyć się hospitalizacją – mówi dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz.

Szczepionka przeciw zakażeniu RSV

Została dopuszczona do obrotu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w maju 2023 r., a w czerwcu tego roku dopuściła ją Komisja Europejska. Zezwolenie oparła na wynikach badania III fazy (AReSVi-006), przeprowadzonego przez firmę GSK. Szczepionka wykazała statystycznie i klinicznie znaczącą skuteczność na poziomie 82,6 proc. przeciwko zapaleniu dolnych dróg oddechowych wywołanym wirusem RSV u osób w wieku co najmniej 60 lat. Co ciekawe, skuteczność preparatu wyniosła 94,6 proc. u osób z co najmniej jedną chorobą współistniejącą. Szczepionka jest rekombinowana, zawiera antygen i opatentowany przez GSK adiuwant AS01E (adiuwant – wspomagacz, substancja powodująca wzmocnienie poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej na podany antygen).

Warto, aby osoby z pokolenia Silver zaszczepiły się przeciwko wirusowi RSV. Szczepionka, jak widać, jest bezpieczna i skuteczna. A im osoba jest starsza, tym skuteczność rośnie. U osób młodszych jest mniejsza skuteczność. Nigdy nie jest się zbyt chorym, aby się zaszczepić. Wręcz przeciwnie, właśnie wtedy, kiedy organizm jest wyczerpany, trzeba go chronić przed infekcją.

Źródło: Konferencja „Pokolenie Silver w centrum uwagi! Zakażenie RSV – mało znany problem zdrowotny seniorów”, organizator Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, 20.10 2023 r.
Serwis Zdrowie
PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email