Światowy Dzień Walki z Rakiem. Wystawa w Sejmie

Światowy Dzień Walki z Rakiem. Wystawa w Sejmie
Fot. Kancelaria Sejmu

We wtorek (6 lutego) o godz. 12:00 w holu głównym gmachu Sejmu, odbyło się otwarcie wystawy poświęconej walce z rakiem piersi i rakiem szyjki macicy. Wydarzenie to związane było z przypadającym 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem.

Inauguracji ekspozycji dokonały wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. profilaktyki nowotworowej RAK STOP we współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych pos. Katarzyna Piekarska oraz dr n. med. Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii.

Na planszach zostały zaprezentowane ważne aspekty profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy. Wyjątkowość tego wydarzenia podkreśla połączenie jej z wystawą „Amazonek”, prezentującą portrety kobiet, które dzięki skutecznemu leczeniu pokonały raka piersi. Na fotografiach prezentują się ochotniczki z Poznańskiego Towarzystwa Amazonek.

Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie parlamentarnego zespołu ds. RAK STOP, który za główny cel postawił sobie stawia m. in. monitorowanie dostępnych programów profilaktyki chorób nowotworowych oraz wypracowywanie ze stroną medyczną i społeczną skutecznych rozwiązań i propozycji usprawnień w systemie opieki zdrowotnej.

Sejm RP
Print Friendly, PDF & Email