Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych apeluje o spotkanie z Prezydentem RP

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych apeluje o spotkanie z Prezydentem RP
Fot. Pixabay

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych wystosowało apel do Prezydenta Andrzeja Dudy o spotkanie. Jego przedstawiciele pragną przedstawić petycje i postulaty środowiska poświęcone problemom osób głuchych i niepełnosprawnych. Jak wskazuje Polski Instytut Praw Głuchych, prezydent RP Andrzej Duda wielokrotnie deklarował, że jest otwarty na współpracę z różnymi środowiskami.

Poniżej prezentujemy pełną treść apelu skierowanego do Prezydenta RP:

Szanowny Panie Prezydencie!

W nawiązaniu do Pana deklaracji:

„Chcę być prezydentem polskich spraw. Jestem otwarty na współpracę i do niej zachęcam. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i są otwarte”.

Pan jako Prezydent RP Andrzej Duda wielokrotnie deklarował, że jest otwarty na współpracę z różnymi środowiskami, także to, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla wszystkich!

W związku z powyższym apelujemy bezpośrednio do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy o spotkanie w Pałacu Prezydenckim, bardzo zależy nam na tym, aby móc przedstawić osobiście Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie tj. petycje i postulaty naszego środowiska poświęcone problemom dotyczącym osób głuchych i niepełnosprawnych zgodnie z realizacją zapisów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, zatem liczymy na pragmatyczną realizację powyższej deklaracji Pana Prezydenta RP o otwartości na współpracę z różnymi środowiskami, mówiąc, że Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla wszystkich! Chcielibyśmy omówić w obecności Pana Prezydenta RP tj. postulaty oraz złożenia ich na ręce Pana Prezydenta RP.

Od 2015 r. wielokrotnie w formie korespondencji prosiliśmy Kancelarię Prezydenta RP o możliwość osobistego spotkania z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą, za każdym razem odmawiano nam takiej możliwości, swoją decyzję argumentowano zbyt napiętym harmonogramem prac Pana Prezydenta RP. Bardzo zasmuca nas to, że od jakiegoś czasu nie jesteśmy zapraszani na uroczystości organizowane w Pałacu Prezydenckim poświęcone osobom z niepełnosprawnościami, w tym także na uroczystości „Dla Dobra Wspólnego”.

Inne organizacje pozarządowe miały i mają możliwość osobistego spotkania się z Panem Prezydentem RP i przedstawienia mu swoich postulatów i są zapraszane na uroczystości odbywające się w Pałacu Prezydenckim, my także bardzo prosimy Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę o spotkanie z Nim w Pałacu Prezydenckim.

W 2015 r. podczas wieczoru wyborczego Pan Prezydent RP Andrzej Duda powiedział:

„Jesteśmy w stanie w naszym kraju odbudować wspólnotę. Możemy razem naprawiać nasz kraj. To wielkie zadanie, którego nie zrealizuje sam prezydent i rząd. Prezydent jest wybierany przez naród i w związku z tym ma służyć narodowi, słuchać, być otwarty. Dlatego drzwi pałacu prezydenckiego będą otwarte dla inicjatyw społecznych, także takich, z którymi nie będę się zgadzał. To nie będzie prezydentura zamknięta. Wspólnotę buduje szacunek i – daj Boże – życzliwość. Chciałbym, by po tych 5 latach prezydentury (obywatele) mówili, że jestem prezydentem wszystkich Polaków”.

Reasumując, zwracamy się z uprzejmą prośbą bezpośrednio do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy o osobiste spotkanie w Pałacu Prezydenckim w celu omówienia i przedstawienia kluczowych postulatów środowiska głuchych i niepełnosprawnych.

Jednocześnie prosimy Pana Ministra Marcina Mastalerka Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP o zorganizowanie spotkania z Panem Prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim. Czekamy na to konstruktywne spotkanie!

Źródło informacji: Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email