"Stalowe Anioły" czekają na laureatów

"Stalowe Anioły" czekają na laureatów
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWK-P

Do 30 września trwa nabór wniosków o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” przyznawanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To już siedemnasta edycja tego plebiscytu.

Celem konkursu jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  1. przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
  2. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających  w zakresie pomocy społecznej;
  4. laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2023 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom:  telefon (056) 652 18 61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl

Wniosek oraz regulamin konkursu naleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email