Słupsk: Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami – „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Słupsk: Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami – „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023
Fot. Pixabay

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku ogłasza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

1)  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i  miejsc.

W przypadku pytań, niejasności zapraszamy do kontaktu z Panią Karoliną Demuth, tel.:  59 814 28 15 lub e-mail: k.demuth@mopr.slupsk.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Prosimy również o dołączenie ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności!

UM Słupsk
Print Friendly, PDF & Email