Rzeszów: ICN Polfa S.A. partnerem dla kierunku Biomedycyna na WSIiZ

Rzeszów: ICN Polfa S.A. partnerem dla kierunku Biomedycyna na WSIiZ
Fot. UM Rzeszów

Objęcie partnerstwem kierunku Biomedycyna przez ICN Polfa S.A. pozwoli na prowadzenie przez specjalistów Firmy wybranych zajęć ze studentami, udział pracowników Firmy w przeglądzie i aktualizacji efektów uczenia i programów studiów dla kierunku Biomedycyna, a także na przyjmowanie studentów na praktyki (i/lub staże) do ICN Polfa na wspólnie określonych warunkach.

Wzajemna współpraca polegać będzie również na organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym (warsztaty i szkolenia) oraz prowadzeniu wspólnej działalności naukowo-badawczej. Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a ICN Polfa została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 16 marca br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony ICN Polfa Rzeszów S.A. – Tadeusz Pietrasz – Prezes Zarządu.

Zarówno biomedycyna, jak i rynek badań klinicznych, w wyniku najnowszych regulacji prawnych staną się niedługo otwarte na inwestorów z zagranicy. Prognozowanym efektem tych działań ma być zwiększenie inwestycji firm zagranicznych na polskim rynku medycznym – a tym samym potrzebni będą wykwalifikowani, dobrze przygotowani pracownicy. Poszukiwani na rynku pracy absolwenci kierunków biomedycznych powinni posiadać nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również zdobywać potwierdzające tę wiedzę certyfikaty takie, jak na przykład certyfikat Good Clinical Practice. Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów Biomedycyna są bardzo obiecujące, a systematyczny rozwój przemysłu farmaceutycznego daje młodym ludziom rozpoczynającym swoją karierę zawodową możliwości rozwoju – mówi Tadeusz Pietrasz – Prezes Zarządu ICN Polfa S.A.

Biomedycyna – nowość w ofercie WSIiZ

Kształcenie na kierunku Biomedycyna odbywa się w ramach studiów I stopnia i obejmuje wiedzę z zakresu budowy ciała człowieka i fizjologicznych procesów w nim zachodzących, genetyki, biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii, biostatystyki, analiz laboratoryjnych i doświadczeń eksperymentalnych oraz szczegółową wiedzę z zakresu medycyny, patologii ogólnej, diagnostyki i leczenia chorób.

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności:

  • Biomedycyna eksperymentalna

Specjalność dostarcza wiedzy na temat tego jak funkcjonuje komórka ludzka i bakteryjna na poziomie materiału genetycznego oraz białka, wiedzy dotyczącej najnowszych metod stosowanych w biologii molekularnej, zgodnie ze standardami światowymi. Przedmioty realizowane w ramach specjalności: hodowla komórek i tkanek, organizmy modelowe w badaniach przedklinicznych, Biologia komórki nowotworowej, Diagnostyka molekularna, Medycyna regeneracyjna z elementami biologii starzenia, Biotechnologia farmaceutyczna i kosmetologiczna, Nanotechnologia medyczka.

  • Monitorowanie i Koordynacja Badań Klinicznych

Przedmioty w ramach specjalności przedstawiają zasady prowadzenia i zarządzania badaniem klinicznym, „Good Clinical Practice” w badaniu klinicznym, wiedzę dotyczącą dokumentacji w badaniu klinicznym oraz szczegółową wiedzę w zakresie prawnych i etycznych regulacji. Przedmioty realizowane w ramach specjalności: Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych, Dokumentacja w badaniach klinicznych, Zarządzanie badaniem klinicznym, Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych, Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych, Systemy elektroniczne i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych, Audyt w badaniach klinicznych.

Kierunek trwa 6 semestrów (3 lata) i jest realizowany stacjonarnie.

UM Rzeszów
Print Friendly, PDF & Email