Prezydent wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Prezydent wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”
Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Prezydent Andrzej Duda po raz ósmy wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”. W uroczystej Gali wzięła też udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

To jest dla nas niezwykle ważne wydarzenie – podkreślił Prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że pierwsza gala odbyła się 9 grudnia 2016 r. – Ale od tego momentu zawsze staramy się, żeby finałowa gala miała miejsce w okolicach Narodowego Święta Niepodległości – zaznaczył. – Dlaczego? Ponieważ uważamy, że właśnie te postawy, działania, które są w życiu codziennym realizowane dla dobra wspólnego, pożytku społecznego, publicznego, mówiąc wprost i krótko – dla dobra drugiego człowieka, dla budowania społeczeństwa są ważne – mówił Prezydent.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Człowiek – lider, Organizacja – instytucja, Dzieło – projekt, Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.

LAUREACI

Człowiek – lider

1. Ivo Łaborewicz
Historyk, pracownik Archiwum Państwowego, autor wielu publikacji turystyczno-krajoznawczych. Zaangażowany archiwista, społecznik i pasjonat, publicysta i naukowiec, organizator wystaw, konferencji, lokalnych przedsięwzięć, członek wielu stowarzyszeń, edukator.

2. Paweł Bilski
Fundator i prezes Fundacji „Oczami Brata”

3. Siostra Anuarita Ewa Tutka
Dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Puławach i wiceprezes Fundacji Benedyktyński Zakątek w Puławach

Instytucja – organizacja

1. Federacja Polskich Banków Żywności
Federacja to obecnie sieć 31 Banków Żywności działających na terenie całej Polski. Zadaniem Federacji jest promocja idei, reprezentowanie ich oraz koordynacja działań na poziomie ogólnopolskim. Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży
Założona przez ks. dr. Radosława Kubła, jedna z największych w kraju społecznych jednostek ratowniczych licząca około 250 członków

3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” z Poznania


Dzieło – przedsięwzięcie, projekt

1. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA
Największy przegląd Teatrów Amatorskich Północnej Polski. Prowadzony przez Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Celem Kurtyny jest: inspiracja twórców – amatorów, aktywizacja i integracja środowisk katolickich, popularyzacja twórczości hołdującej wartościom ewangelicznym i tradycji katolickiej, popularyzacja sztuki teatralnej i rozwijanie wrażliwości na sztukę. Przegląd promuje aktywność artystyczną m.in. młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, stanowi także element pracy z osobami wychodzącymi z kryzysu, np. bezdomności albo po stracie.

2. Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”
Ośrodek dla kobiet uzależnionych z dziećmi prowadzony we Wsi Bukowsko, w województwie podkarpackim przez Katarzynę i Mariusza Szwedów

3. Fundacja „SOS Życie” z Mielca
Prowadzi ona działania na rzecz ratowania życia i zdrowia kobiet zagrożonych nowotworami

Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Barbara Bielińska-Jaroszyk
Dyrektor Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, łączącego temat niepełnosprawności ze sztuką filmową; wiceprezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, członek Stowarzyszenia Kiwanis International Klub w Koszalinie.
W imieniu laureatki nagrodę odebrał Eugeniusz Gordziejuk, jej wieloletni współpracownik.

W uroczystości wziął też udział Sekretarz Kapituły Nagrody, Minister Wojciech Kolarski. Galę prowadziła Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP.

Ustanowiona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2016 r. Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Celem Nagrody jest:

  • wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;
  • wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;
  • umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;
  • zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Pierwsza Gala Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się 9 grudnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim.

prezydent.pl
Print Friendly, PDF & Email