Powstał poradnik dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne

Powstał poradnik dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne
Fot. pracodawcazsercem.pl

Na stronie akcji pracodawcazsercem.pl dostępny jest poradnik dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Publikacja zawiera informacje, mające na celu pomoc w zrozumieniu przepisów i ukazanie systemowych form wsparcia dla pracodawców. Poradnik zachęca też do przełamywania stereotypów i oswaja lęki związane z niepełnosprawnością.

Jednym z powodów, dla których osoby z niepełnosprawnością nie są zatrudniane, jest obawa, czy odnajdą się̨ na danym stanowisku i poradzą sobie z powierzonymi zadaniami. Tymczasem te wątpliwości są często nieuzasadnione i wynikają jedynie z bezpodstawnych wyobrażeń. Pracownicy niepełnosprawni są tacy sami jak inni, wielu z nich chce i może aktywnie żyć i pracować.

Akcja „Pracodawca z sercem” ma służyć właśnie odczarowaniu mitów niepełnosprawności i przełamywaniu krzywdzących stereotypów. Kampania, która została objęta patronatem honorowym Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ma na celu zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez pokazywanie historii ludzi, którzy świetnie spełniają się w firmach pomimo orzeczeń.

Kampania udowadnia też, że firma zyskuje lojalnych i kompetentnych członków zespołu, dodatkowo wskazując na korzyści finansowe i wizerunkowe, na jakie pracodawcy mogą liczyć, podejmując decyzję o zatrudnieniu.

– Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę przede wszystkim kompetencje pracowników, ich wykształcenie i umiejętność odnalezienia się w roli, którą będą pełnić w firmie – mówi Krzysztof Mikulski, CEO Romance TV Polska. – Nie oceniamy nikogo pod względem sprawności fizycznej, ponieważ nie to jest najważniejsze. Mamy dynamiczny, kreatywny zespół i takich cech szukamy wśród pracowników. Co więcej w naszym biurze nie ma barier architektonicznych, nie widzę więc żadnych przeszkód, aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami.

Poradnik odpowiada na szereg pytań, które zadają sobie pracodawcy podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu nowych pracowników i wymienia zarówno finansowe, jak i wizerunkowe korzyści dla firm, które przyjmują w swoje progi osoby z niepełnosprawnością. Jedną z nich jest możliwość zgłoszenia się po e-medal w ramach kampanii „Pracodawca z sercem” i udział w zmienianiu świadomości społecznej odnośnie znoszenia barier mentalnych i architektonicznych dla osób dotkniętych chorobą.

– Według wielu najnowszych badań, między innymi takich, jakie przeprowadził zespół konsultantów zespołu Employer Branding HRK, pracodawcy i firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako troskliwe i te, które oferują stabilne zatrudnienie, co odzwierciedla wzrost empatii, lojalności, integracji zespołu oraz zaangażowania pracowników w stosunku do pracodawcy – czytamy w poradniku.

Dodatkowo wśród klientów widać tendencję do większej chęci kupowania produktów bądź korzystania z usług właśnie w tych ramach, które są odpowiedzialne społecznie.

Dla przykładu: „W centrum telefonicznym IKEA w Niemczech zauważono, że niewidomi lepiej niż pełnosprawni pamiętają szczegółowe informacje i potrafią udzielić ich „od ręki”, natomiast w firmie Carrefour Polska głuchoniemi kasjerzy często osiągają wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy — informuje Joanna Kotzian, menedżer zespołu”

Kampania społeczna „Pracodawca z sercem” ma na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, poszerzenie świadomości w kwestii korzyści dla pracodawców wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, a także burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją i sztucznymi podziałami w społeczeństwie. Akcja, której pomysłodawcą jest firma BPO Network, została objęta patronatem honorowym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg.

Fundacja MiR / mir.org.pl
Print Friendly, PDF & Email