Pierwsza Dama z wizytą w CWiI w Krakowie

Pierwsza Dama z wizytą w CWiI w Krakowie
Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

W piątek Małżonka Prezydenta odwiedziła Centrum Wsparcia i Integracji w Krakowie. Spotkała się tam z ukraińskimi rodzinami opiekującymi się dziećmi ze znaczną niepełnosprawnością.

Krakowska placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Imigranckich Rodzin Osób z Niepełnosprawnością „Patchwork”. W piątek Pierwsza Dama zapoznała się z działalnością organizacji oraz została zaproszona do zwiedzenia ośrodka, w którym prowadzona jest m.in. rehabilitacja, poradnictwo oraz wsparcie terapeutyczne i specjalistyczne. Pomieszczenia są wyposażone w profesjonalny sprzęt i materiały w zakresie integracji sensorycznej, usprawnienia ruchowego czy usprawnienia mowy.

Agata Kornhauser-Duda miała okazję przyjrzeć się prowadzonym w ośrodku zajęciom rehabilitacyjnym dla dzieci oraz warsztatom dla ich mam.

Ukrainki opowiadały o samopoczuciu dzieci i postępach w ich rozwoju obserwowanym odkąd znalazły się pod opieką centrum. Rozmawiano też o sprzęcie rehabilitacyjnym i ortopedycznym, który dzięki wsparciu ośrodka znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie rodzin.

W sierpniu 2022 roku, dla wzmocnienia działalności Centrum, powstał wspólny projekt trzech organizacji: Stowarzyszenia „Patchwork”, Fundacji L’arche, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i Przyjaciół „OGNISKO” przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach współpracy realizowana jest opieka nad 75 rodzinami. Poza projektem Stowarzyszenie „Patchwork”, z udziałem innych donatorów, prowadzi działalność na rzecz kolejnych 100 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością z Ukrainy.

Podczas piątkowego spotkania Małżonki Prezydenta z mamami i ich dziećmi, przedstawicielami organizacji i pracownikami rozmawiano o opiece nad osobami niepełnosprawnymi, niezbędnym zakresie leczenia i rehabilitacji oraz prowadzonych w Polsce terapiach.

Dyskutowano o funkcjonujących w naszym kraju rozwiązaniach na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i polityce wsparcia uwzględniającej potrzeby takich osób. W tym kontekście wyróżniono dobre praktyki, na których wdrożenie opiekunowie osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy liczą po zakończeniu wojny. Po jej wybuchu Pierwsza Dama zaangażowała się w ewakuację chorych i niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy, w tym podopiecznych domów dziecka, a wsparcie dla nich było przedmiotem rozmów z Ołeną Zełenską.

W Krakowie poruszono też kwestię pomocy psychologicznej dla przebywających w Polsce uchodźców. Pierwsza Dama podkreśliła, że szereg ośrodków jak ten ją oferuje oraz zachęcała panie do skorzystania z możliwości, nie tylko w przypadku doświadczenia traumy wojennej, ale właśnie obciążeń związanych z opieką nad chorymi członkami rodziny.

Centrum Wsparcia i Integracji w Krakowie umożliwia bliskim chorych dzieci wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i usamodzielniania, udziela pomocy niezbędnej przy składaniu wniosków do właściwych urzędów, w poszukiwaniu szkół i przedszkoli specjalnych czy w zakupie leków i posiłków specjalistycznych.

W piątek mówiono o działalności edukacyjnej i kulturalnej, jak kursy zawodowe, warsztaty, czy kurs języka angielskiego, który Małżonka Prezydenta miała dzisiaj okazję obserwować.

Pierwsza Dama rozmawiała z paniami o ich bieżącej sytuacji mieszkaniowej i ekonomicznej, pobycie w Polsce, podnoszeniu kompetencji językowych czy zawodowych i możliwościach godzenia opieki nad ciężko chorymi dziećmi z pracą zarobkową.

Od marca 2023 roku w siedzibie „Patchworku” planowana jest realizacja projektów wykorzystujących umiejętności mam – jak szycie czy manicure – na rzecz rodzin znajdujących się pod opieką ośrodka oraz mieszkańców najbliższej okolicy. Szwaczki i manikiurzystki otrzymywałyby wynagrodzenie ze środków „Patchwork”, a rodziny uszyty sprzęt i zabawki nieodpłatnie.

Centrum prowadzi także wsparcie w krótkoterminowym wynajmie mieszkań dla trzynastu ukraińskich rodzin.

Prezydent.pl
Print Friendly, PDF & Email