Paulina Piechna-Więckiewicz pełnomocnikiem MEN ds. zdrowia psychicznego uczniów

Paulina Piechna-Więckiewicz pełnomocnikiem MEN ds. zdrowia psychicznego uczniów
Fot. Pixabay

Minister Barbara Nowacka powołała Paulinę Piechnę-Więckiewicz, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do pełnienia funkcji pełnomocnika ministra edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów.

Do zadań Pełnomocnika należeć ma m.in. analiza przepisów prawa i rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów , przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także realizowanie działań na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

Źródło: MEN
Print Friendly, PDF & Email