Orange the World. Kraków włącza się w kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet

Orange the World. Kraków włącza się w kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet
Fot. Pixabay

Kraków obok wielu innych miast na świecie weźmie po raz trzeci udział w europejskiej kampanii społecznej przeciwko przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt, „Orange the World”.

Dziś wieczorem w geście solidarności z kobietami – ofiarami przemocy, rozświetlą się na pomarańczowo kładka im. Bernatka, TAURON Arena Kraków oraz wieża telewizyjna firmy Emitel na Krzemionkach. Obiekty zaświecą się także na pomarańczowo w dniu zakończenia akcji – 10 grudnia.

Celem kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz uświadomienie, że należy przeciwdziałać przemocy, która może mieć różne wymiary: fizyczny, psychiczny, ekonomiczny czy seksualny. Kolorem kampanii jest pomarańczowy i właśnie w tym kolorze podświetlane są budynki i obiekty na terenie całej Europy.

Fakty są zatrważające. Co piąta kobieta w Polsce doświadczyła przemocy, spośród nich jedna na trzy fizycznej lub seksualnej, w tym 22 proc. z rąk partnera. Ponad 20 proc. młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w internecie.

Przemoc wobec kobiet jest jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety stanowią 90 proc. dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy – ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę.

– Nie pozwólmy na to, aby społeczeństwo nie reagowało na przemoc. Razem jesteśmy silne, bądźcie z nami w geście solidarności z ofiarami z całego świata! – apelują organizatorzy.

Kampanię organizuje Międzynarodowa Organizacja Kobieca Soroptimist International. W Krakowie koordynuje ją Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International, który w tym roku obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email