Odnaleźć się na rynku pracy z ekonomią społeczną

Odnaleźć się na rynku pracy z ekonomią społeczną
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Blisko 120 mln zł trafi na wsparcie 570 podmiotów ekonomii społecznej, dzięki czemu powstanie co najmniej 850 miejsc pracy dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. To spodziewane efekty podpisanych 30 stycznia umów.

Dokumenty podpisali marszałek Marcin Kuchciński i wicemarszałek Miron Sycz z przedstawicielami wykonawców umów: Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Nidzicką Fundacja Rozwoju „NIDA“, ełckim Stowarzyszeniem Adelfi i Stowarzyszniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

– To kolejne ważne działania mające realny wpływ na rozwój naszego regionu, po umowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z Lokalnymi Grupami Działania czy z gminami pogranicza – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Inwestujemy już środki z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dodam, że wspieramy też taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a zysk nie jest celem samym w sobie.

W ramach działania podpisane zostały cztery umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 118 728 567, 40 zł, w tym dofinansowanie 115 855 690,63 zł. Wsparciem objętych zostanie minimum 570 podmiotów ekonomii społecznej oraz utworzonych zostanie minimum 850 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

– Nasi partnerzy w tym działaniu to doświadczone podmioty ekonomii społecznej, które na trudnym rynku pracy oferują kompleksowe usługi wsparcia, doradztwa, konsultacji – mówi wicemarszałek Miron Sycz. – Są to podmioty sprawne, kreatywne i ze wszech miar pomocne osobom, którym ciężej się na tym rynku odnaleźć.

Projekty będą realizowane w czterech subregionach, przez następujące podmioty:

1. Subregion elbląski obejmujący powiaty: elbląski, Elbląg, braniewski, ostródzki, iławski. Projekt realizowany będzie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do 31.12.2029 r. Wartość projektu to 29 999 370,50 zł, w tym dofinansowanie 29 261 990,50 zł.

2. Subregion nidzicki obejmujący powiaty: nidzicki, działdowski, nowomiejski, szczycieński. Projekt realizowany będzie przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju do 31.12.2029 r. Wartość projektu 29 841 354,53 zł, w tym dofinansowanie 29 111 377,76 zł.

3. Subregion ełcki obejmujący powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski. Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do 31.12.2029 r. Wartość projektu to 30 119 903,17 zł, w tym dofinansowanie 29 376 303,17 zł.

4. Subregion olsztyński obejmujący powiaty: Olsztyn olsztyński, mrągowski, kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski. Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie do 31.10.2029 r. Wartość projektu to 28 767 939,20 zł, w tym dofinansowanie 28 106 019,20 zł.

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, podpisujący umowy:

1. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu – Arkadiusz Jachimowicz i Maciej Bielawski

2. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w Nidzicy – Krzysztof Margol

3. Stowarzyszenie Adelfi w Ełku – Aneta Makowska-Bojsza

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie – Remigiusz Dobkowski i Maciej Sztabiński.

Print Friendly, PDF & Email