Od 1 stycznia 2022 r. można składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. można składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy
Fot. Mateusz Misztal

Wraz z nowym rokiem w życie wchodzi rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o świadczenie. Obsługą przyjmowania wniosków, przyznawania i wypłaty świadczeń zajmie się ZUS.

Celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest przede wszystkim wsparcie rodziców w spokojnym powrocie do pracy. To nowe świadczenie przysługujące na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesięcy. Co ważne, nie ma znaczenia, w jakim wieku jest pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało nawet wtedy, gdy pierwsze dziecko jest dawno pełnoletnie.

To nawet 12 tys. zł wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Nie będzie tu obowiązywało kryterium dochodowe, świadczenie nie będzie też opodatkowane.

Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej –  za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rodzic będzie mógł złożyć wniosek o kapitał na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia oraz na miesiąc po ukończeniu 12. miesiąca życia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Daje to rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku, aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, upływ każdego kolejnego miesiąca będzie powodował zmniejszenie całkowitego wymiaru kapitału (12 tys. zł) o 500 zł za każdy miesiąc.

MPiPS
Print Friendly, PDF & Email