MRiT: 88 mln zł długu Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie umorzone

MRiT: 88 mln zł długu Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie umorzone
Fot. MRiT

Minister Waldemar Buda podpisał w poniedziałek umowę, która zwalnia Instytut Matki i Dziecka w Warszawie z długu w wysokości ponad 88 mln zł. Instytut to specjalistyczna placówka, która udziela pomocy pacjentom z całej Polski. Umorzenie długu to szansa na jej dalszy, stabilny rozwój.

– Decyzja o umorzeniu długu była konieczna. Jego dalsza spłata odbiłaby się negatywnie na działalności medycznej Instytutu, a do tego dopuścić nie możemy. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest szczególną instytucją, realizującą unikalne procedury medyczne i ratującą zdrowie i życie małych pacjentów z całej Polski. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w pozytywnym rozpatrzeniu tej sprawy – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Instytut otrzymał 100 mln zł pożyczki na podstawie umowy z 21 grudnia 2015 r. o udzieleniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Środki zostały przeznaczone na optymalizację zatrudnienia, zadłużenia i zasobów majątkowych oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.

12 października 2023 r. Instytut wystąpił do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z wnioskiem o umorzenie pozostałej do spłacenia części kwoty pożyczki – 88 333 338 zł, uzasadniając wniosek trudną sytuacją finansową, ważnym interesem dłużnika oraz ważnym interesem publicznym.

Na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należności mające charakter cywilno-prawny mogą być umarzane w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Zastosowanie ulgi w takim przypadku następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego. W przypadku Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie te przesłanki zostały wypełnione.

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie jest jednostką naukowo-badawczą, znaną w kraju i za granicą. Jest również ośrodkiem modelowym pod względem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wielu dziedzinach. Realizuje projekty z zakresu neonatologii, pediatrii, neurologii i ginekologii. Jako wyspecjalizowana jednostka, udziela świadczeń medycznych pacjentom z całej Polski.

MRiT
Print Friendly, PDF & Email