MRiPS wręczyło nagrody za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

MRiPS wręczyło nagrody za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
Fot. MRiPS

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i sekretarz stanu w MRiPS Stanisław Szwed wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym roku laureaci otrzymali m.in. 10 nagród indywidualnych i 8 nagród zespołowych za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego, minister rodziny i polityki społecznej złożyła podziękowania wszystkim osobom pracującym w pomocy społecznej za wyjątkowo ciężką pracę oraz niesienie każdego dnia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

– Dziękuję pracownikom socjalnym i wszystkim pracującym w pomocy społecznej za Waszą ciężką pracę, która – co trzeba podkreślić – jest wyjątkowo trudna, odpowiedzialna, wymaga ofiarności i poczucia swego rodzaju misji niesienia pomocy. Nie brakuje wam trudnych sprawdzianów, bo przecież mamy czas pandemii i wojnę w Ukrainie – powiedziała minister rodziny.

Z kolei wiceminister Stanisław Szwed, podkreślając również wyjątkowy charakter pracy kilkudziesięciu tysięcy pracowników socjalnych przypomniał, że polityka społeczna ma szeroki wymiar.

– Można wymienić m. in. pomoc dla osób niesamodzielnych i wsparcie dodatkowe w kwocie 500 zł, są programy takie jak „Opieka wytchnieniowa”. „Asystent Osób Niepełnosprawnych” czy Korpus Wsparcia Seniorów – zaznaczył wiceminister.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email