MRiPS: Nowe mieszkania chronione w 2023 roku

MRiPS: Nowe mieszkania chronione w 2023 roku
Fot. PhotoMIX Company / Pexels

Mieszkania chronione umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami możliwie niezależne i samodzielne funkcjonowanie, przyczyniają się także do poprawy jakości życia w ich środowisku lokalnym. – W 2023 r. dzięki dofinansowaniu państwa powstanie 61 kolejnych mieszkań chronionych zapewniających miejsca dla 153 osób. Kwota dofinansowania dla samorządów na ten cel to blisko 13 mln zł – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym gminy oraz powiatu. Samorządy mogą jednak liczyć na dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

W ramach programu Za życiem, który jest realizowany od 2017 r., dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji całego przedsięwzięcia. Środki mogą być przeznaczone na przebudowę, remont czy zakup wyposażenia w lokalach należących już do jednostek samorządu terytorialnego, jak również budowę budynku czy zakup lokalu.

61 nowych mieszkań chronionych w 2023 r.

– W 2023 roku dzięki dofinansowaniu państwa ma powstać 61 nowych mieszkań chronionych dla 153 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 31 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma na ten cel 12,9 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak zaznacza, nowotworzone mieszkania chronione umożliwią niezależne oraz samodzielne funkcjonowanie osób w nich zamieszkujących, odpowiednio do ich możliwości i potrzeb oraz przyczynią się do poprawy jakości życia w ich środowisku lokalnym.

– Rozwój takiej formy usług służy procesowi odchodzenia od organizowania usług świadczonych wobec osób niesamodzielnych w dużych instytucjach np. domach pomocy społecznej, na rzecz form kameralnych, rodzinnych i środowiskowych – wyjaśnia minister Maląg.

Kolejne mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami

W latach 2017-2021 w ramach programu Za życiem powstało 189 mieszkań chronionych zapewniających miejsca dla 657 osób z niepełnosprawnościami. W roku 2022 przekazano środki na utworzenie 48 mieszkań chronionych na 147 miejsc.

Dzisiaj w całej Polsce funkcjonuje 1475 mieszkań chronionych z miejscami dla 4,5 tys. osób. W 2017 r. było to odpowiednio 677 mieszkań i 2863 miejsca.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email