Mobilny dyżur pracowników elbląskiego ZUS

Mobilny dyżur pracowników elbląskiego ZUS
Fot. Mateusz Misztal

Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program Dobry start 300+ dla uczniów w zakresie rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wypłaty świadczeń. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną.

– Zachęcamy do zakładania profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdyż jej funkcjonalność daje wiele korzyści, szczególnie teraz, w ramach obsługi wniosków o świadczenie 300+ – zaznacza ZUS w przesłanej informacji prasowej.

Placówka chce dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, dlatego w czasie przeznaczonym na składanie wniosków będą organizowane dyżury pracowników ZUS, którzy pomogą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wysłaniu wniosku za jej pośrednictwem.

Pracownicy Oddziału ZUS w Elblągu będą pełnili dyżur:              

22.07.2021 r. – w godz. 10:00 – 11:00 w Urzędzie Pocztowym w Elblągu, Plac Słowiański 1/3.

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne są:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu komórkowego.

Do złożenia wniosku 300+ niezbędne będą:

  • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
  • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
  • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.
Print Friendly, PDF & Email