Łódź: Zmieniono kryterium dochodowe dla korzystających z bezpłatnych posiłków dla dzieci

Łódź: Zmieniono kryterium dochodowe dla korzystających z bezpłatnych posiłków dla dzieci
Fot. Pixabay

O 300 zł na osobę w rodzinie zostało podniesione kryterium dochodowe umożliwiające skorzystanie dzieciom z darmowych, ciepłych posiłków w szkołach i przedszkolach.

Bezpłatny obiad, a w przypadku przedszkolaków – wyżywienie podczas pobytu w placówce, przysługuje obecnie dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł (w ubiegłym roku dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekraczać 900 zł). Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, by ich dzieci korzystały z tego typu darmowych posiłków, powinni zgłosić się w tej sprawie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Tego typu wsparcie jest przyznawane każdej uprawnionej do niego rodzinie.

Nieodpłatne dożywianie łódzkich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego o nazwie „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego – osłonowego.

Darmowy ciepły posiłek dla dzieci z Łodzi

– Wprowadzone zmiany umożliwiają, by ze wsparcia w formie darmowego posiłku skorzystało więcej małych łodzian z rodzin w trudnej sytuacji materialnej – mówi Elżbieta Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy środowiskowej. – A nikogo nie trzeba zapewne przekonywać, że odżywianie dzieci, w tym spożywany codziennie ciepły posiłek, ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój każdego dziecka, w tym ich kondycję fizyczną i psychiczną, a w konsekwencji wyniki w nauce.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy uczeń lub przedszkolak pochodzi z rodziny, w której wspomniana wysokość dochodów jest przekroczona, a dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola może zgłosić ten fakt do MOPS Łódź, który podejmie stosowne działania.

MOPS Łódź – gdzie uzyskać szczegóły?

By dany uczeń lub przedszkolak mógł skorzystać z pomocy w postaci bezpłatnego posiłku, należy zgłosić się do jednego z piętnastu Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS Łódź na terenie całego miasta. Powinien być to być Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny zainteresowanej takim wsparciem. Wykaz wszystkich tego typu Punktów znajduje się na stronie internetowej: mops.uml.lodz.pl, w zakładce „Kontakt” (we wszystkich Punktach terenowi pracownicy socjalni są dostępni na miejscu od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:00. Jeśli osoba poszukująca i potrzebująca wsparcia nie jest w stanie pojawić się w wymienionych wyżej godzinach, może skontaktować się z daną placówką telefonicznie w celu umówienia odpowiedniego terminu spotkania).

UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email