Kraków: Park Bednarskiego będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Kraków: Park Bednarskiego będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami
Fot. ZZM Kraków

19 lipca w rewitalizowanym parku Bednarskiego odbyła się wizyta Bogdana Dąsala, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli powiatowej społecznej rady ds. osób z niepełnosprawnościami przy prezydencie Krakowa: Małgorzaty Felger oraz Pawła Wójtowicza. Prowadzono rozmowy na temat dostępności, ale przede wszystkim testowano zastosowane w parku nawierzchnie i zapewniony dzięki nim sposób komunikacji na jego terenie.

Wprowadzone cztery rodzaje nawierzchni takie jak asfalt, beton jamisty, nawierzchnia mineralna z kruszywa porfirowego oraz odpowiedni, dobrze wypełniony rodzaj kostki brukowej nie wzbudziły zastrzeżeń wizytujących.

Zastosowanie kostki brukowej na niewielkich fragmentach parku w miejscach dużego nachylenia zjazdów okazało się rozwiązaniem, które godzi kwestie środowiskowe oraz te wynikające z ukształtowania terenu.

Beton jamisty to powierzchnia utwardzona, przepuszczalna, dająca ogromne możliwości w kwestii kształtowania dostępności terenów zieleni dla osób z niepełnosprawnościami.

W jednej części parku ze względów przyrodniczych (wysoko umieszczone i częściowo odkryte systemy korzeniowe drzew uniemożliwiające wykonanie korytowania i montażu oporników granitowych) wykonano nawierzchnię mineralną z kruszywa porfirowego. Również ta nawierzchnia uzyskała akceptację przedstawicieli powiatowej społecznej rady ds. osób z niepełnosprawnościami jako przyjazna dla tych osób.

Omówiona została ponadto kwestia przystosowania placu zabaw i możliwości jakie realizowany projekt daje pod kątem osób z niepełnosprawnościami, ale także rodziców, którzy doglądając swoich pociech korzystają z takich miejsc z wózkami.

Park Bednarskiego po rewitalizacji odpowie na te potrzeby łącząc dostępność z kwestiami środowiskowymi, a to wszystko w ramach rewitalizacji przestrzeni zabytkowej znajdującej się pod ochroną służb konserwatorskich.

Postępy prac w parku można śledzić w specjalnej zakładce na stronie internetowej ZZM – kliknij tutaj.

W ramach prac rewitalizacyjnych w parku Bednarskiego na początku lipca rozpoczął się kolejny etap, obejmujący swoim zakresem tzw. zalesienie. Dotychczas wykonywane prace przedłużyły się ze względu na niekorzystną sytuację na rynku materiałów potrzebnych do remontu, w związku z czym przez miesiąc teren całego parku jest niedostępny dla mieszkańców. Pierwsza zrewitalizowana część parku zostanie udostępniona krakowianom w sierpniu.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, zakres prac w parku został zawężony w stosunku do pierwotnych założeń. Główne zmiany objęły rezygnację z dużej sceny od strony ul. Parkowej, z punktu widokowego i schodów do niego prowadzących, bramy od strony ulicy Zamoyskiego. W czasie prac nie powstanie również ogrodzenie od strony placu Niepodległości i bramki przy siedzibie policji. Zamykana będzie tylko brama od ul. Parkowej, tak jak miało to miejsce przed rozpoczęciem rewitalizacji. Zgodnie z postulatem mieszkańców prace zostały podzielone na etapy. Park podzielony został na trzy strefy.

Modyfikacja realizacji prac

Ze względu na obecną sytuację na rynku materiałów potrzebnych do wykonania prac, problemy z ich dostępnością oraz stale rosnące ceny surowców, część działań z zaplanowanych uległa modyfikacji.

Z tego względu, przez miesiąc teren całego parku jest niedostępny dla mieszkańców, a pierwsza remontowana część zostanie udostępniona krakowianom w sierpniu.

Remonty alejek, murków i zatoczek

Niezależnie od zaistniałych problemów w realizacji inwestycji, większość z założonych prac postępuje. W czerwcu wykonano fundamenty pod ogrodzenie oraz wyrównano skarpę przy ul. Parkowej. W minionym miesiącu trwały również prace remontowe murków na schodach, zrealizowano płytę na stropie gloriety, położono strop i zamurowano ściany na drugiej kondygnacji domku ogrodnika. Położono również nawierzchnię bitumiczną na części alejek, a także wykonano podbudowy zatoczek, na których staną ławki.

Zgodnie z umową, termin zakończenia robót został wyznaczony na koniec czerwca 2023 r. Jeśli dalsze prace będą przebiegały bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem, to po tej dacie rozpoczną się procedury odbiorowe całej inwestycji.

UM Kraków

Print Friendly, PDF & Email