Kraków: Działaj na rzecz lokalnej społeczności. W niedzielę wybory do Rad Dzielnic

Kraków: Działaj na rzecz lokalnej społeczności. W niedzielę wybory do Rad Dzielnic
Fot. Pixabay

W niedzielę (10 grudnia) odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. Warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

Rola rad dzielnic

W 1991 r. dokonano podziału Krakowa na 18 dzielnic – jako jednostek pomocniczych Gminy. W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja Rad Dzielnic, które mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności Krakowa. Dbają one o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście.

– 10 grudnia odbędą się wybory do Rad Dzielnic i to Państwo zdecydujecie, kto będzie reprezentował wasze interesy, dbał o sprawy lokalne, sygnalizował problemy i pomagał je rozwiązywać. Proszę pamiętać, że Rada Dzielnicy odgrywa bardzo istotną rolę, wykraczającą daleko poza wskazanie, na co przeznaczyć określone środki wydzielone do jej dyspozycji w budżecie Miasta – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Rady dzielnic podejmują wiele decyzji, które mają ogromny wpływ na komfort życia w najbliższej okolicy. Radni dzielnicowi mają możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i mogą problemy i tematy nurtujące mieszkańców przenosić wyżej i skutecznie je rozwiązywać. Warto zatem wziąć udział w wyborach i zagłosować.

Jak zagłosować?

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7:00–21:00. W odrębnych obwodach głosowania głosowanie odbędzie się w godzinach 15:00–21:00. Każdy wyborca będzie mógł oddać głos na jednego kandydata w swoim okręgu, w którym głosuje. W prawie każdej z osiemnastu dzielnic rady składają się z 21 osób. Wyjątkiem są dzielnice IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki i XVII – Wzgórza Krzesławickie, gdzie w skład rady wchodzi 15 osób.

Dzielnicowe Komisje Wyborcze zarejestrowały łącznie 1211 kandydatów na członków Rad Dzielnic. Zarządzenie Miejskiego Komisarza Wyborczego w sprawie zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na członków Rady wraz z oznaczeniami oraz dane o tym, w których okręgach będą przeprowadzone głosowania opublikowane zostanie na stronie bip.krakow.pl/wyborydzielnice oraz w formie obwieszczenia podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na miejskich tablicach ogłoszeniowych, w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych. To, gdzie głosuje dana osoba, jest zależne od adresu zamieszkania. Wyborca zostanie ujęty w spisie zgodnie z adresem zameldowania, o ile nie dokonał on zmiany lub nie wniósł zastrzeżeń.

Idąc do głosowania należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wyborcy. Dokumentem takim może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa lub inny dokument z fotografią zawierający imię, nazwisko, pesel wyborcy na podstawie którego ustalenie tożsamości nie będzie budzić wątpliwości.

We właściwym lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania. Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Można głosować tylko na jednego kandydata.

Listę kandydatów, wyszukiwarkę lokali wyborczych oraz wszelkie niezbędne informacje o wyborach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email