Przed ósmoklasistami trzy dni zmagań egzaminacyjnych

Przed ósmoklasistami trzy dni zmagań egzaminacyjnych
Fot. Pixabay

W ciągu najbliższych trzech dni – 14, 15 i 16 maja – ósmoklasiści w całym kraju będą zdawać pisemne egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – trzeba do niego przystąpić, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nie ustala się jednak minimalnego progu punktów koniecznych do jego zaliczenia, dlatego nie można go nie zdać. Natomiast rezultaty uzyskane na tym egzaminie są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Na zakończenie szkoły podstawowej sprawdza się wiedzę i umiejętności uzyskane z trzech przedmiotów: języka polskiego (egzamin trwa 120 minut), matematyki (100 minut) oraz języka obcego (90 minut). Egzaminy przeprowadzane są zawsze w tej kolejności, wszystkie rozpoczynają się o godz. 9:00 i mają formę pisemną (obejmują zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte). Zdający może wybrać spośród następujących języków obcych nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski – przy czym wybór jest ograniczony tylko do tych języków, których ósmoklasista uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczeń lub uczennica, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎mogą zdawać egzaminu ósmoklasisty w maju, czyli w terminie głównym, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym (w tym roku będą to 10, 11 i 12 czerwca).

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut oraz język obcy – do 135 minut. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut – język polski; 10 minut – matematyka i język obcy nowożytny).

Na egzamin można przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem czy atramentem, a w przypadku matematyki również linijkę. Nie można do sali egzaminacyjnej wnosić ani korzystać w niej z kalkulatora, słowników ani urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie można ich podważyć na drodze sądowej.‎ W tym roku uczniowie i uczennice poznają swoje wyniki 3 lipca. Wtedy też otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Źródło: UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email