Kompleksowa rehabilitacja dla osób po kryzysie psychicznym

Kompleksowa rehabilitacja dla osób po kryzysie psychicznym
Fot. Pixabay

Kompleksowa rehabilitacja dla osób po kryzysie psychicznym prowadzona jest w ramach projektu „Wypracowanie i i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON – lider projektu) w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP).

Projekt skierowany jest do osób, które z powodu przebytego kryzysu psychicznego utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. W ramach projektu osoby te mogą się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie odpowiednie do zainteresowań i aktualnego stanu zdrowia.

Mat. prasowe

Rehabilitacja Kompleksowa to także oferta dla młodych ludzi, którzy po ukończeniu 18 lat przerwali edukację ze względu na przebyty kryzys psychiczny oraz zmagają się z jego skutkami, nigdy nie pracowały, a chciałyby zmienić tę sytuację – zdobyć nowy zawód, podjąć pracę i rozpocząć nowy etap życia.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Mają one charakter otwarty, można odwiedzić rodzinę w dni wolne od zajęć, a także najbliżsi mogą zostać zaproszeni na wspólny weekend połączony z zajęciami. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Projekt Rehabilitacji Kompleksowej realizowany jest w trzech modułach: moduł zawodowy, moduł psychospołeczny oraz moduł medyczny.

Więcej informacji na temat projektu: www.pfron.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: p. Joanna Hryniewicka tel. 22 50 55 672, 532 433 727, adres e-mail: jhryniewicka@pfron.org.pl

UM Poznań
Print Friendly, PDF & Email