Jak to z tą pracą bez barier jest, było i będzie?

Jak to z tą pracą bez barier jest, było i będzie?
Fot. pexels.com

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnoprawnych w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbędzie się debata pt. „#PracaBezBarier – Wczoraj, Dziś, Jutro”. Razem z Tobą jest patronem medialnym wydarzenia.

Spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia w godzinach 10:00 do 12:30, jest kontynuacją inicjatywy dialogu międzyśrodowiskowego na rzecz wsparcia integracji i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, zaplanowano organizację debaty „#PracaBezBarier. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – Wczoraj Dziś i Jutro” z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców oraz instytucji publicznych wspierających aktywizację osób niepełnosprawnych. W drugiej części dnia odbędą się praktyczne warsztaty dla osób biernych zawodowo i/lub poszukujących zatrudnienia obejmujące zagadnienia motywacji, autoprezentacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Nadrzędnym celem debaty jest omówienie możliwości i perspektyw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zarówno ruchową jak i intelektualną, w obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji usprawnień w tym zakresie.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) – inicjator spotkania to parasolowa organizacja pożytku publicznego, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od ponad 20 lat. Misją Sejmiku jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie jak i intelektualnie, ochrona prawa do równości szans, rehabilitacja oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i instytucjonalnymi.

Print Friendly, PDF & Email