Jak Kraków realizuje „Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych”?

Jak Kraków realizuje „Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych”?
Fot. Pixabay

Opieka wytchnieniowa, wsparcie psychologiczne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia, terapie, mieszkania wspomagane, likwidacja barier architektonicznych – to tylko wybrane inicjatywy z zakresu „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2022” zrealizowane przez Kraków w ubiegłym roku.

Celem przyjętego uchwałą programu jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Działania realizowane w ramach programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym, w rekreacji i turystyce. Ważne cele programu to również podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, a także eliminacja zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

Wśród zadań zrealizowanych przez miasto w ramach programu w ubiegłym roku można znaleźć wiele inicjatyw, które miały na celu wsparcie krakowian z niepełnosprawnościami w różnych obszarach, na przykład: opieka wytchnieniowa, wsparcie psychologiczne, poradnictwo ekonomiczne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i edukacji, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia i zasiłki, terapie, mieszkania wspomagane, pomoc w transporcie, likwidacja barier architektonicznych, a także szkolenia dotyczące dostępności. Sprawozdanie z działań realizowanych przez Kraków w 2020 w ramach „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych” znajduje się TUTAJ.

– Trzeba podkreślić, że w ubiegłym roku miasto zaproponowało i zrealizowało wiele nowych zadań, które mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Warto tu zwrócić uwagę na działania realizowane w ramach priorytetowego zadania, czyli zapewnienia szeroko rozumianej opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niesamodzielnych, która w Krakowie dostępna jest w ramach projektów: Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, WSPORNIK – Punkt Wsparcia Opiekunów, a także w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”. Opieka wytchnieniowa jest zapewniania także dzięki organizacji półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z niepełnosprawnościami – czytamy na stronie internetowej miasta.

Znaczącą pomocą dla krakowian z niepełnosprawnościami jest również usługa transportu do Środowiskowych Domów Samopomocy, a także działalność Klubu Rodzica z dzieckiem do lat trzech o specjalnych potrzebach rozwojowych czy montaż leżanek medycznych służących do przewijania osób  niepełnosprawnych w miejscach użyteczności publicznej w różnych częściach miasta.

– Oferta miasta skierowana do mieszkańców z niepełnosprawnościami jest bogata. Szczegółowe informacje o działaniach realizowanych w ramach programu, a także nowych przedsięwzięciach w tym obszarze można śledzić na specjalnej odsłonie strony internetowej miasta: Kraków bez barier – podkreśla UM.

Print Friendly, PDF & Email