Indie: Władze wypłacą po 674 dolary za każdą śmierć z powodu COVID-19

Indie: Władze wypłacą po 674 dolary za każdą śmierć z powodu COVID-19
Fot. Pixabay

Sąd Najwyższy Indii zatwierdził decyzję rządu o wypłacie 50 tys. rupii (674 dolary) odszkodowania za każdy zgon związany z COVID-19 – podała BBC w poniedziałek. Według oficjalnych danych w Indiach zarejestrowano dotąd ponad 447 tys. przypadków śmiertelnych na skutek COVID-19. Eksperci uważają, że rzeczywisty bilans może być nawet 10 razy wyższy.

Sąd zapowiedział, że bliscy zmarłych otrzymają odszkodowanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. – Przewyższyłoby to kwoty wypłacane przez władze centralne i stanowe w ramach różnych dobroczynnych programów – dodał.

Wyrok został wydany na skutek wniosku prawników, którzy powoływali się na przepisy dotyczące zarządzania klęskami żywiołowymi.

Prawo to zostało wprowadzone w 2005 r. i dotyczy przygotowania strategii łagodzenia skutków katastrof i wypłaty odszkodowań za utratę życia, odniesione obrażenia i zniszczone mienie.

Jak przekazał rząd Indii, odszkodowanie będzie wypłacane „najbliższemu krewnemu osoby zmarłej pod warunkiem, że zostanie udowodnione, że zgon nastąpił na skutek COVID-19”.

Środki mają zapewnić władze stanowe, co wywołało sprzeciw co najmniej dwóch stanów: Kerali i Radźasthanu, które wskazały, że płacenie z ich funduszy wywrze presję na ich budżet. Dodały, że to centralne władze powinny dostarczyć środki pieniężne na ten cel.

– Dajecie środki na pokrycie skutków gradobicia, powodzi itd., więc teraz powinniście dodać do tego COVID-19. Nie ucierpiał tylko jeden stan, to jest pandemia – apelował minister ds. edukacji szkolnej i turystyki Radźasthanu Govind Singh Dotasara w rozmowie z dziennikiem „The Indian Express”.

Na razie nie wiadomo, jaką kwotę władze przeznaczą na wypłaty odszkodowań. (PAP)

Print Friendly, PDF & Email