Iława: Program „Opieka wytchnieniowa” – zgłoszenia

Iława: Program „Opieka wytchnieniowa” – zgłoszenia
Mat. prasowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosparwności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęca się osoby świadczące bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia opieki wytchnieniowej do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie:

  • Aneta Nica, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail:  a.nica@mops.ilawa.pl
  • Marta Szostak, pod numerem telefonu 89 649 97 18 lub e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia pracownicy MOPS czekają do dnia 04.11.2022 r. do godziny 1200.

Link do Programu dostępny jest TUTAJ.

***

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

UM Iława
Print Friendly, PDF & Email