Fundacja CORE Response podsumowuje działania i nadal pomaga

Fundacja CORE Response podsumowuje działania i nadal pomaga
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Już od marca fundacja CORE Response wspiera Kraków w pomaganiu uchodźcom w różnych obszarach życia. Jest to możliwe dzięki porozumieniu, które zostało podpisane przez prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego i prezesa fundacji Seana Penna.

W ramach tej współpracy fundacja pokryła już koszty pobytu 20 osób starszych i niepełnosprawnych w prywatnym domu seniora za kwotę ponad 600 tys. złotych, usług pralniczych na potrzeby miejskich ośrodków pobytu za ponad 120 tys. złotych, a także sfinansowała 5 grantów po 25 tys. dolarów na koordynację wolontariatu. Pokryła także zakup środków dezynfekcyjnych oraz obsługę krakowskiego magazynu pomocy przy ul. Bartników. W tych pomocowych działaniach fundację wspierają finansowo także partnerzy z koreańskich firm.

Podczas roboczego spotkania z donatorami wiceprezydent Andrzej Kulig podkreślał, że fundacja CORE od początku jest niezawodna we wspólnych działaniach. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to właśnie ona okazała się najsprawniej działającą organizacją w kryzysie. Nie dałoby się pomagać i osiągnąć takiego efektu bez ich finansowego wsparcia.

Jednym z ostatnich ważnych projektów tej organizacji dla Krakowa jest pilotażowy projekt remontu mieszkań z zasobu komunalnego. Jest to jeden z elementów integracji uchodźców w społeczeństwie i wśród polskich sąsiadów.

– Fundacja CORE Response Seana Penna podejmując się każdego przedsięwzięcia pomocowego w Krakowie, działa szybko i skutecznie. Jest partnerem, który udowodnił, że możemy na niego liczyć – dodaje Magdalena Balawajder, koordynator ds. współpracy międzynarodowej.

Chociaż ilość uchodźców znacznie spadła, to jednak ci którzy tu zostali mają potrzeby wymagające pomocy specjalistycznej. Część z osób wymaga domów pomocy społecznej, a część mieszkań chronionych. W odpowiedzi na te wyzwania organizacja CORE finansuje remont dwóch mieszkań dla uchodźczych rodzin. Wśród tych, do których adresowana jest ta pomoc są przede wszystkim osoby starsze lub niepełnosprawne, ale także osoby, które straciły dom w Ukrainie i muszą tutaj zacząć życie od nowa.

Każda rodzina zakwalifikowana do takiego mieszkania chronionego będzie musiała spełnić pewne warunki, a jednym z nich będzie nauka języka polskiego. Maksymalny czas zamieszkania w takim lokalu to 18 miesięcy.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email