Dyżury telefoniczne w elbląskim ZUS-ie

Dyżury telefoniczne w elbląskim ZUS-ie
Fot. ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych. Tematyka dyżurów będzie różnorodna.

  • 18.01.2022 r. na temat „Zasad ustalania ustawodawstwa właściwego dla pracowników i osób prowadzących działalność poza granicami Polski”, w godz. 8:00 – 14:00 pod numerem (55) 641 36 57;
  • 19.01.2022 r. na temat „Zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.”, w godz. 8:00 – 14:00 pod numerem (55) 641 36 57;
  • 20.01.2022 r. na temat „Warunków przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem zmian ustawowych”, w godz. 10:00 – 12:00 pod numerem (89) 646 62 37, wew. 106;
  • 20.01.2022 r. na tematZasad przyznania renty rodzinnej”, w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem (55) 641 92 87;
  • 20.01.2022 r. na tematTarczy Antykryzysowej – formy pomocy udzielanej przez ZUS, w godz. 9:00 – 13:00 pod numerem (55) 641 36 57;
  • 21.01.2022 r. na tematPolskiego Ładu – składka zdrowotna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej”, w godz. 12:00 – 14:00 pod numerem (55) 641 92 87.
Print Friendly, PDF & Email