Dla aktywności i wiedzy łodzian. Wsparcie finansowe łódzkich organizacji pozarządowych

Dla aktywności i wiedzy łodzian. Wsparcie finansowe łódzkich organizacji pozarządowych
Fot. Pixabay

Poszerzanie wiedzy na temat historii Łodzi, integracja, doskonalenie nowych umiejętności wśród seniorów oraz wystawa multimedialna, której bohaterami będą łódzkie dzieci – te żyjące współcześnie, jak i dzieci z końca XIX wieku i początku XX.

Oto opisy trzech projektów łódzkich organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie z budżetu Miasta i zostaną zrealizowane w tym roku.

Piotrkowska na pierwszym planie – projekt realizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

Znane Łodzianom, bardzo aktywne i zachęcające do poszerzania wiedzy o Łodzi, Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie wyprodukuje dziesięć filmów edukacyjnych o dziesięciu najciekawszych kamieniach ulicy Piotrkowskiej. Odwołując się do faktu, iż rok 2021 został ogłoszony rokiem architekta – Daniela Libsekinda, Towarzystwo pragnie zwrócić uwagę łodzian na architekturę ulicy Piotrkowskiej. Filmy będą dostępne na kanale YouTube pod adresem: Miastograf. Każdy z nich będzie przedstawiał historię budynku kamienicy, odniesienia do materiałów archiwalnych, animacje i wizualizacje.

Tę dawkę wiedzy o Piotrkowskiej uzupełnią wywiady z osobami, które są związane np. zawodowo z  najbardziej reprezentatywną ulicą Miasta. Wywiady staną się częścią rozbudowywanego Cyfrowego Archiwum Łodzian.

Ważną częścią projektu będzie organizacja Święta Kamienicy pod adresem Piotrkowska 56 – tam też mieści się siedziba Towarzystwa. Święto w formie pikniku jest adresowane do wszystkich łodzian i zachęcać będzie do integracji poprzez aktywności kulturalne, takie jak wykłady o architekturze ulicy Piotrkowskiej, poczęstunek, zabawy dla dzieci oraz koncert jednego z łódzkich zespołów. Nie zbraknie także spacerów z przewodnikami po ulicy Piotrkowskiej, które skupią się na przedstawianiu nie tylko fasad kamienic, ale i historii ich podwórek.

Cały projekt służy edukacji kulturalnej i jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na ciągłe i bardzo żywe opowiadanie historii Łodzi. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie aktywnie realizuje misję gromadzenia łódzkich archiwaliów i robi to w sposób kompleksowy. Projekt Cyfrowego Archiwum Łodzian rozwija się i gromadzi bezcenne zbiory związane z historią Łodzi i składa się z trzech portali tematycznych – miastograf.pl, refotografie.pl oraz farbykiprl.pl, a od sierpnia 2020 r., także z kanału YouTube. Na projekt „Piotrkowska na pierwszym planie” Stowarzyszenie otrzymało wsparcie z budżetu Urzędu Miasta w wysokości 63 tys. zł

„Art. Puzzle – cztery okna /cztery spojrzenia” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kamienica 56

Ideą projektu pt. „Art. Puzzle – cztery okna /cztery spojrzenia” jest stworzenie całorocznej wystawy multimedialnej w przestrzeni Stowarzyszenia Kamienica 56, opartej o połączenie aktywności w świecie wirtualnym i rzeczywistym. Ekspozycja będzie ewoluowała w trakcie jej trwania zarówno dzięki ingerencji odbiorów, którzy będą mogli częściowo wpływać na jej kształt, jak i samego zmysłu kuratora wystawy.

Cztery okna /cztery spojrzenia to – oczywiste – odniesienie do czterech narodowości związanych z historią Łodzi, ale twórcy projektu nie chcą go ograniczać się tylko do tej powszechnej i mocno eksploatowanej sfery skojarzeń i działań w tkance miasta. Wystawa będzie się zatem odwoływać  do (czterech podstawowych) emocji, (czterech) pór roku, (czterech) stron świata, (czterech) żywiołów i in., elementów łączących się z historią Łodzi i jej mieszkańców.

Jednym z głównych adresatów i bohaterów tegorocznego programu Art Puzzli będzie dziecko. Wystawa będzie „zaglądać”, „podpatrywać” i dowiadywać się, jak żyły dzieci w dobie wielkiego rozkwitu Łodzi pod koniec XIX wieku i na początku XX.

Jednym z celów będzie zestawienie perspektywy historycznej ze współczesnością, skonfrontowanie przeszłości z obecną, największą od lat w mieście rewitalizacją.

Wystawa ma charakter wielopokoleniowy i odwołuje się do różnych sposobów i środków narracji. Innym językiem przemówi do dzieci, innym do dorosłych czy seniorów, którzy będą cennym źródłem informacji i wspomnień zarówno własnych, jak i tych zapamiętanych z opowieści matek czy babek.

Wśród jej elementów znajdą się  m.in. archiwalne zdjęcia, nagrania audio, rekwizyty związane z łódzkimi fabrykami, odtworzone zabawki, którymi dzieci bawiły się w tamtym okresie. Wystawa zostanie nagrana w formie spaceru 3D, a jej funkcjonalność uzupełni aplikacja i współpraca ze studentami Produkcji teatralnej na Uniwersytecie Łódzkim, której efektem będzie stworzenie i nagranie słuchowiska wspólnie z dziećmi z łódzkich podwórek. Wśród lokalizacji projektu znajdują się m.in. podwórko przed posesją przy ul. Sienkiewicza 61a, park Sienkiewicza, łódzkie szkoły oraz strona i media społecznościowe Stowarzyszenia Kamienica 56.

Ten projekt będzie zrealizowany z pomocą finansową, która pochodzi z Urzędu Miasta w wysokości 13,5 tys. zł.

„Moje miasto i okolice” projekt zaplanowany przez Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Im. Heleny Kretz

Fotografia, która pełni ważną rolę w tworzeniu historii rodziny, łączy pokolenia oraz pozwala na nowo odkryć piękno przyrody i architektury. Taka idea przyświeca Łódzkiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który zamierza zaprosić swoich słuchaczy do udziału w plenerach fotograficznych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Rogowie.

Spotkania przewidują także wykłady o technicznych aspektach fotografii. Podczas plenerów powstanie relacja filmowa, a zdjęcia wykonane w ich trakcie stworzą wystawę w galerii i w mediach społecznościowych.

Ważną częścią projektu będzie produkcja kalendarza na rok 2022, zawierające fotografie powstałe w trakcie tychże plenerów. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych obróbce cyfrowej zdjęć, katalogowaniu i tworzeniu albumów.

Celem projektu jest zachęcenie do aktywnego i twórczego spędzania czasu osób w wieku senioralnym. Wsparcie finansowe z budżetu UMŁ projektu „Moje miasto i okolice” wyniosło 7,6 tys. zł.

ŁUTW organizuje od 42 lat zajęcia dla seniorów z Łodzi, prowadząc wykłady z różnych dziedzin, sekcje zainteresowań, zajęcia plastyczne, lektoraty, zajęcia gimnastyczne, czy komputerowe. Uniwersytet organizuje także wycieczki i nadzoruje opiekę nad 40-osobowym chórem.

UM Łódź
Print Friendly, PDF & Email