Czyste Powietrze - pomoc w wypełnianiu wniosków. Uwaga na nieuczciwe firmy!

Czyste Powietrze - pomoc w wypełnianiu wniosków. Uwaga na nieuczciwe firmy!
Fot. Pixabay

Prezydent Elbląga zachęca mieszkańców do korzystania z pomocy, przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”, w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 pok. 122a.

Pomoc w gminnym punkcie można uzyskać bezpłatnie, a pracownicy udzielą odpowiedzi na pytania związane z programem oraz sposobem uzyskania dofinansowania.

Urzędnicy jednocześnie apelują o zachowanie szczególne ostrożności przy wyborze pośredników oferujących usługę przygotowania wniosku, która wiąże się z jednoczesnym podpisaniem umowy na wykonanie instalacji nowego źródła ciepła. Warto dokładnie sprawdzać oferowane ceny usług i produktu, parametry urządzenia i instalacji oraz warunki serwisowe i gwarancje.

Zgodnie z wydanym komunikatem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz gminy, a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Print Friendly, PDF & Email