Chrześcijańska różnorodność u marszałka województwa

Chrześcijańska różnorodność u marszałka województwa
Fot. materiały prasowe

21 duchownych różnych Kościołów na Warmii i Mazurach wzięło udział w dorocznym spotkaniu ekumenicznym organizowanym przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Ekumeniczne spotkania noworoczne tradycyjnie odbywają się w styczniu w stolicy regionu. Organizowane są już od początku funkcjonowania samorządu województwa, czyli od 1999 roku, i odbywają się z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpoczyna się 18 stycznia.

– Doroczne spotkanie ekumeniczne traktujemy jako sposobność do przedstawienia sytuacji gospodarczej i szans rozwoju województwa, do swoistego podsumowania społeczno-ekonomicznego, ale przede wszystkim jako okazję do wspólnej refleksji w tym trudnym czasie – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Cieszy tak liczny udział duchownych w naszym spotkaniu, co mieliśmy możliwość wyrazić w rozmowach o zgodnym współistnieniu w bogatym kulturowo i wyznaniowo regionie warmińsko-mazurskim.

W strukturach naszego sejmiku województwa funkcjonuje jedyna w Polsce komisja ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

W spotkaniu, które odbyło się 11 stycznia, udział wzięli: Pastor Piotr Stachurski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), Protosyncel Ks. Protojerej Jan Hałuszka (Kościół Bizantyjsko-Ukraiński), Dziekan ks. Protojerej Bogdan Sytczyk (Kościół Bizantyjsko-Ukraiński), Prezbiter Andrzej Seweryn (Kościół Chrześcijan Baptystów), Ks. Proboszcz Łukasz Stachelek (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Biskup Diecezji Mazurskiej Ks. Paweł Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ks. Krzysztof Mutschmann (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ks. Roland Zagóra (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ks. Witold Twardzik (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ks. Marcin Pilch (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ks. Waldemar Eggert (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Ks. Zbigniew Reichelt (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Ks. Jan Ostryk (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Ks. Artur Krzyczkowski (Kościół Polsko-Katolicki), Prezbiter Adam Giska (Kościół Zielonoświątkowy Zbór Twoja Przystań), Pastor Krzysztof Hawrus (Prezbiter Okręgu Północnego KS Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Chrześcijańska Społeczność” w Suwałkach), Ks. Jarosław Jaszczuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), Pastor Zbigniew Chojnacki (Kościół Chrystusowy).

Print Friendly, PDF & Email