Bydgoszcz: Kto poprowadzi Punkt Powitalny w Centrum Seniorów?

Bydgoszcz: Kto poprowadzi Punkt Powitalny w Centrum Seniorów?
Fot. Vlada Karpovich / Pexels

Fundacja Ładowarka poprowadzi Punkt Powitalny w Centrum Seniorów Dworcowa 3. Tak zdecydowała komisja konkursowa w otwartym konkursie ofert.

– Korzystamy z dobrych wzorców Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 i także w Centrum Seniorów organizujemy Punkt Powitalny. W tym miejscu prowadzony będzie kalendarz zajęć, udostępniane podstawowe informacje o funkcjonowaniu obiektu. Także tutaj otrzymać będzie można Bydgoską Kartę Seniora 60+ lub odebrać Kopertę Życia – mówi Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej.

W otwartym konkursie ofert złożono dwie aplikacje. Punkt Powitalny na parterze Centrum poprowadzi Fundacja Ładowarka.

Centrum Seniorów Dworcowa 3. Miejsce dedykowane seniorom

Miasto prowadzić będzie Centrum w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Celem istnienia Centrum będzie wspieranie i propagowanie aktywności senioralnej, rozumianej zarówno jako uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach, jak i organizacja przez seniorów własnych przedsięwzięć. Z zakresu wspieranych aktywności wyłącza się działania o charakterze politycznym, religijnym oraz komercyjnym. Obsługę Centrum stanowić będą pracownicy Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz pracownicy Punktu Powitalnego, zlokalizowanego na parterze obiektu i prowadzonego przez organizację pozarządową wyłonioną właśnie w otwartym konkursie ofert.

– Z ogromną radością przyjąłem informację, że „Ładowarka” opiekować się będzie Punktem Powitalnym w bydgoskim Centrum Seniorów. To dla nas kolejna szansa na pracę bezpośrednio ze społecznościami lokalnymi, a w tym przypadku w szczególności z seniorami. Cieszymy się tym bardziej, że w Bydgoszczy gościliśmy już podczas „Seniorady”, dwukrotnie organizując międzypokoleniowe warsztaty z klockami LEGO – wspomina Dominik Cieślikiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Ładowarka.

– Wszystko wskazuje na to, że LEGO, a także muzyka na żywo, dyżury psychologa, prawnika oraz ekologiczne warsztaty i zbiórki żywności połączone z sąsiedzkimi śniadaniami będą komponentami naszej pracy przy Dworcowej 3, ponieważ składając ofertę znacząco rozwinęliśmy nasze zadania, chcąc być w każdym calu częścią tego bardzo potrzebnego projektu dedykowanego bydgoskim seniorom! Zatem już teraz mówimy do zobaczenia przy Dworcowej 3! – podkreśla Cieślikiewicz.

Fot. Robert Sawicki

– Prace remontowe w Centrum już się zakończyły. W tej chwili trwa wyposażanie. Otwarcie planujemy w wakacje – dodaje.

Warto wiedzieć:
Fundacja Ładowarka to organizacja pozarządowa działająca w sferze kultury, pracująca wśród społeczności lokalnych, często w obszarach objętych rewitalizacja społeczną. „Ładując” baterie kreujemy miasta szczęśliwe, w których żyją świadomi i zaangażowani mieszkańcy – mówią o sobie. Fundacja powstała we Włocławku i działa tam w obszarze rewitalizacji, prowadząc m. in. kawiarnię obywatelską w latach 2021-2022, jednak swoje działania rozwija w całym województwie w tym w Grudziądzu jest kluczowym partnerem rozwoju Centrum Aktywizacji Zawodowej „Spichlerz 57”.

UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email