Bydgoszcz bez barier zachęca do aktywności

Bydgoszcz bez barier zachęca do aktywności
Fot. pexels.com

Miasto Bydgoszcz rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030. W dokumencie wyznaczamy kolejne ambitne cele, które mają uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.

– Bydgoszcz tworzą mieszkańcy – mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. – Część z nich napotyka na ograniczenia, które utrudniają im korzystnie z miejskiej infrastruktury, usług ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawności. Postawiliśmy sobie za cel, by aktywnie usuwać te ograniczenia. Zrealizowaliśmy już wiele projektów i inwestycji, które uczyniły nasze miasto bardziej przyjaznym, pozbawionym barier miejscem. Jednocześnie mamy świadomość, że możemy zrobić więcej i chcemy tego dokonać. W rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami wiemy, że wyjątkowe znaczenie przypisują możliwości samodzielnego funkcjonowania. Bydgoszcz będzie właśnie takim miejscem: bezpiecznym, bez barier, zachęcającym do aktywności i oferującym niezbędne wsparcie. Jak ten cel osiągnąć najszybciej z pewnością pomogą nam konsultacje naszego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Czekamy na Twoją opinię

Konsultacje rozpoczną się 20 września i potrwają do 11 października i będą miały zasięg ogólnomiejski. Może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy. Celem konsultacji społecznych dotyczących projektu  Bydgoskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 jest poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy w sprawie opracowanego dokumentu. Zostaną przeprowadzone za pomocą następujących narzędzi:

 • karta konsultacyjna,
 • spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy.

Kartę konsultacyjną będzie można najłatwiej wypełnić on-line na stronie dedykowanej konsultacjom: www.bydgoszcz.pl/program (aktywna od 20 września).

W toku konsultacji społecznych możliwe jest złożenie karty konsultacyjnej z uwagami w formie papierowej osobiście w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 61 w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godzinach 8.00-18.00 oraz w piątek 8.00-14.00 lub jej wysłanie na adres: Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz. Uwagi w formie pisemnej będzie można zgłosić również podczas spotkania dla mieszkanek i mieszkańców (26 września, godzina 14 -17, Biuro ds Zdrowia i Polityki Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 61). Proponowane narzędzia umożliwią mieszkankom i mieszkańcom zgłoszenie uwag do projektu dokumentu.

Ambitne cele

Najważniejsze cele naszego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 to:

 • Prewencja niepełnosprawności              
 • Rehabilitacja, rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych             
 • Niwelowanie i likwidowanie barier utrudniających bądź uniemożliwiających mieszkańcom Miasta inkluzję społeczną           
 • Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form współuczestnictwa i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami              
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz wzmacnianie ich poczucia wartości  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych     
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych      

To już się udało

W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg działań związanych z dostosowaniem miejskiej infrastruktury i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

 • Likwidacja kolejnych barier architektoniczny m.in. w szkołach i przedszkolach
 • Rozpoczęcie kompleksowej wymiany taboru tramwajowego
 • Przebudowa kolejnych skrzyżowań, przystanków, przejść dla pieszych, chodników pod kątem osób z niepełnosprawnościami
 • Rozwój instytucjonalnej pomocy społecznej
 • Stworzenie szkół i placówek specjalnych i integracyjnych
 • Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych i rozbudowa ich infrastruktury
 • Uruchomienie usługi tłumacza migowego on-line
 • Przebudowa miejskich stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG
Źródło: bydgoszcz.pl
Print Friendly, PDF & Email