Gdańsk: Trwają konsultacje dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Gdańsk: Trwają konsultacje dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

W ostatnich miesiącach odbyło się łącznie pięć spotkań, w trakcie których wypracowany został Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Podczas trwających do 26 września konsultacji, można składać uwagi i wnioski, które zostaną przekazane Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.