Bezpłatne badania i rehabilitacja dla katowickich seniorów

Bezpłatne badania i rehabilitacja dla katowickich seniorów
Fot. Pixabay

Prezydent Miasta Katowice zaprasza katowickich seniorów do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach.

Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2024 roku są w wieku 60-64 lata, 75-79 lat lub w wieku powyżej 85 roku życia (tj. urodzeni w latach 1964, 1963, 1962, 1961 i 1960, 1949, 1948, 1947, 1946 i 1945, 1939 i wcześniejszych) mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiaru poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badań sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu.

Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy wystawią ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu Programu.

Aby skorzystać z badań oraz uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z podmiotami realizującymi Program w 2024 roku:

  • NT Medical Sp. z o.o. (ul. Boya-Żeleńskiego 77) – nr tel: (32) 797 60 00 lub 603 227 449
  • NZOZ Przychodnia „Na Witosa” Sp. z o.o. (ul. Witosa 21) – nr tel.: (32) 254 02 39 lub (32) 254 00 77 (wew. 19, 20)
  • CenterMed Sp. z o.o. (ul. Bocheńskiego 38A) – nr tel.: 32 701 97 27
UM Katowice
Print Friendly, PDF & Email