Badanie: Łagodny przebieg COVID-19 osłabia koncentrację i pamięć

Badanie: Łagodny przebieg COVID-19 osłabia koncentrację i pamięć
Fot. Pixabay

U osób z łagodną postacią COVID-19, u których nie występują żadne inne zwykłe objawy „długiego Covidu”, mogą nadal występować pogorszenie koncentracji i pamięci przez 6-9 miesięcy po zakażeniu – wykazało badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki.

Problemy poznawcze wpływające na poziom koncentracji, wraz z zapominaniem i zmęczeniem, są charakterystyczne dla długiego Covidu – choroby, która dotyka niektórych po początkowym okresie infekcji – ale nie ustalono, jak powszechne mogą być problemy z koncentracją po zakażeniu koronawirusem.

W badaniu uczestnicy, u których wcześniej stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, ale którzy nie zgłaszali innych zwykłych objawów długiego Covidu, zostali poproszeni o wykonanie ćwiczeń sprawdzających ich pamięć i zdolności poznawcze.

Badacze odkryli, że osoby te w ciągu sześciu miesięcy po zakażeniu mają znacznie słabszą pamięć epizodyczną, czyli słabiej przypominają sobie osobiste doświadczenia. W ciągu dziewięciu miesięcy po zakażeniu zaobserwowano u nich również większy spadek zdolności do utrzymania uwagi niż u osób niezakażonych.

– Zaskakujące jest to, że chociaż osoby, które przeszły przez COVID-19, nie odczuwały żadnych objawów w czasie badania, wykazywały pogorszoną zdolność koncentracji i pamięć. Nasze odkrycia ujawniają, że ludzie mogą doświadczać pewnych przewlekłych konsekwencji poznawczych przez wiele miesięcy – powiedziała dr Sijia Zhao z Wydziału Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Badacze stwierdzili, że u osób objętych badaniem pamięć epizodyczna i poziom koncentracji w dużej mierze powróciły do normy odpowiednio po sześciu i dziewięciu miesiącach. Uczestnicy również dobrze wypadli w testach innych zdolności poznawczych, w tym pamięci roboczej i planowania.

Stephen Burgess z MRC Biostatistics Unit na Uniwersytecie w Cambridge zwrócił uwagę na niewielką liczbę osób biorących udział w badaniu – 136 i dodał, że nie było ono randomizowane. – Jednakże pomimo tego, różnice pomiędzy grupami mającymi i niemającymi Covid w zakresie kilku specyficznych miar zdolności poznawczych, na które zwracano uwagę w tym badaniu, były uderzające. Pomimo ograniczeń badań nierandomizowanych, wydaje się mało prawdopodobne, aby te wyniki można było wyjaśnić systematycznymi różnicami między grupami, które nie byłyby związane z zakażeniem Covid – powiedział Burgess.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)
Print Friendly, PDF & Email