40 mln zł na opiekę wytchnieniową w 2022 r. Będzie dodatkowy nabór ofert

40 mln zł na opiekę wytchnieniową w 2022 r. Będzie dodatkowy nabór ofert
Fot. Pexels

Opieka wytchnieniowa stanowi ważny element wsparcia dla bliskich osób z niepełnosprawnościami. W ramach przyszłorocznej edycji programu zaakceptowano oferty na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Wkrótce ogłoszony zostanie nabór uzupełniający.

W ramach przyszłorocznej edycji programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami zaakceptowano oferty w kwocie 40 224 426,30 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program daje możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Na realizację programu w 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło kwotę 60 mln zł.

– Już wkrótce ogłosimy nabór uzupełniający w ramach programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Nabór uzupełniający będzie skierowany do tych podmiotów, które prowadziły już w roku 2021 usługi opieki wytchnieniowej, ale nie uzyskały środków w pierwszym naborze ze względu na nieprawidłowo złożone wnioski – mówi minister MPiPS, Marlena Maląg.

MPiPS
Print Friendly, PDF & Email