„StomaLife. Odkryj stomię” – rusza kampania społeczna

„StomaLife. Odkryj stomię” – rusza kampania społeczna

11 czerwca ruszyła kampania społeczna „Stomalife. Odkryj stomię”, której celem jest przełamanie tabu związanego ze stomią. Podczas konferencji inaugurującej inicjatywę opublikowano wyniki raportu „Personel medyczny o komforcie życia stomików”. Dane wskazują 87% stomików odczuwa lęk przed stomią, a ponad połowa zmienia swoje plany życiowe a tylko 49% pacjentów jest zawsze edukowana przed operacją wyłonienia stomii na temat konsekwencji z jakimi się ona wiąże.  Odpowiedzią na potrzeby stomików jest właśnie kampania „StomaLife. Odkryj stomię”.

 Operacja wyłonienia stomii jest przeprowadzana w wyniku chorób układu pokarmowego,
które stają się coraz bardziej powszechnym problemem medycznym. Rak jelita grubego jest najczęściej diagnozowanym w Polsce nowotworem, jednak dzięki rozwojowi medycyny stał się uleczalny. Coraz częściej jednak zaleca się czasowe wyłonienie stomii, w związki z czym liczba stomików, którą obecnie szacuje się w Polsce na ok. 40 tysięcy, stale rośnie. Z tego powodu należy pracować nad rozwiązaniem problemu wykluczenia społecznego oraz nad poprawą jakości życia stomików.

Mimo, że problemy stomików były już poruszane w mediach, funkcjonuje Polskie Towarzystwo Stomijne POL–ILKO oraz poradnie stomijne, w Polsce nadal istnieje niska świadomość społeczna stomii. Dane z raportu „Personel medyczny o komforcie życia stomików” wskazują, że 53% pacjentów zmienia swoje plany życiowe. Taka postawa świadczy o braku wiedzy, że po operacji można normalnie funkcjonować w społeczeństwie, prowadzić aktywny tryb życia i spełniać swoje marzenia.

Celem kampanii „StomaLife. Odkryj stomię” jest przełamanie tabu związanego ze stomią. Poprzez odpowiednie działania edukacyjne, inicjatywa ma zbudować zrozumienie i wsparcie społeczne dla stomików oraz pomóc w ich zaktywizowaniu.

W ramach kampanii, oprócz raportu „Personel medyczny o komforcie życia stomików”, zostanie także zrealizowane badanie, w którym sami stomicy będą mogli wypowiedzieć się na temat jakości swojego życia. Została także przygotowana strona internetowa www.stomalife.pl, na której stomicy mogą znaleźć szereg materiałów poradnikowych, śledzić aktualności i działania podejmowane w ramach kampanii oraz podzielić się swoją historią i doświadczeniem, które staną się źródłem wsparcia dla innych. Zaplanowano również działania doszkalające skierowane do personelu medycznego, które mają pomóc rozwiązać problem niewystarczającej edukacji pacjentów.

Wykluczenie społeczne to poważny problem, z którym musi się zmierzyć środowisko stomijne. Aby go rozwiązać potrzebne są szerokie działania edukacyjne, obejmujące swoim zakresem nie tylko samych stomików, ale także personel medyczny oraz opinię publiczną. Kluczową rolę w walce z wykluczeniem pełni wzrost akceptacji społeczeństwa. Można go osiągnąć jedynie poprzez odpowiednie działania informacyjne, które przełamią tabu związane ze stomią oraz zmienią negatywne postawy ich odbiorców – powiedział Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL–ILKO.

Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne POL–ILKO, Fundacja im. dr Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J–elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o.  

  Aleksandra Adrian Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 11099