Kultura: Sztuką w raka

Kultura: Sztuką w raka

Osoby z niepełnosprawnością lub zaburzeniami psychicznymi mogą spełnić się artystycznie w konkursie plastycznym „Świat Nikiforów”. Ich prace przyniosą radość pacjentom placówek onkologicznych.

Mazowiecka edycja konkursu plastycznego „Świat Nikiforów”, którego organizatorem jest Fundacja „United Way Polska”, odbywa się w ramach projektu „Sztuką w raka”.

– Projekt, oprócz walorów artystycznych, ma ogromne znaczenie społeczne: osoby pełnosprawne mogą oswoić się ze światem i problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną, zmienić swoje podejście do tej grupy i dostrzec wartość tych osób, łamiąc tym samym uprzedzenia – przekonują organizatorzy konkursu.

Jego celem jest szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania, aktywizacja społeczna oraz umożliwienie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami rozwój pasji i umiejętności plastycznych.

Prace nadesłane na konkurs muszą być autorskie, wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane w innych konkursach. Autorzy powinni je oprawić i zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami; niedozwolone jest wykorzystanie materiałów nietrwałych, takich jak plastelina, produkty spożywcze czy krepina. Prace muszą obejmować tematykę niepodległości.

Część z nich zostanie przekazana do trzech placówek onkologicznych w województwie mazowieckim, inne trafią na aukcje charytatywne.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską (Al. Rzeczypospolitej 2 lok U2,02–972 Warszawa z dopiskiem „Sztuką w Raka”) do 15 października 2018 roku. Szczegołowe informacje oraz regulamin dostępne są  TUTAJ

Źródło: znajdzpomoc.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19005