Kultura: Konkurs plastyczny ”Żyj bez przemocy”

Kultura: Konkurs plastyczny ”Żyj bez przemocy”
Fot. Adminstrator

Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom „PRO–FAMILIA” wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy Filia nr 3 organizują konkurs plastyczny pt.” Żyj bez przemocy” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, domów kultury, bibliotek, DPS–ów, WTZ–ów, ŚDS–ów oraz wszystkich chętnych.

Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych, zachęcanie społeczeństwa do czynnego zainteresowania się problematyką osób chorych psychicznie oraz ich rodzin i opiekunów.

Organizatorzy nie narzucają techniki wykonania prac. Liczą na inwencję twórczą wykonawców. Prace można składać do 8 września br. w ŚDS przy ul. Winna 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z dn.1994, nr 24 poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu ,wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, technikę wykonania oraz adres i nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu. Praca powinna być gotowa do wystawienia (oprawiona) i mieścić się w wymiarach: format – min A3 (ok. 30 cm x 42 cm) – max. 70 cm x 100 cm. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę zgodną z tematem konkursu tj. „Żyj bez przemocy”.

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac i przyzna I, II, III miejsce i nagrody. Autorzy prac, którzy uczestniczyli w konkursie i nie zajęli w/w miejsc otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas „Pikniku Integracyjnego pn. Profilaktyka zdrowia psychicznego”, który odbędzie się w Parku Krajobrazowym Bażantarnia 14 września br. od 15:00 do 18:00.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest pod numerami telefonów: 665 702 229 oraz 055/ 235– 11 – 23.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16132 

Print Friendly, PDF & Email