Konkurs ”Człowiek bez barier”. Zgłoszenia do 30 września!

Konkurs ”Człowiek bez barier”. Zgłoszenia do 30 września!
Fot. Adminstrator

Czy znasz osobę niepełnosprawną, która ma wyjątkowe osiągnięcia, jest aktywna i przedsiębiorcza? Do końca miesiąca możesz ją zgłosić do konkursu Człowiek bez barier 2009 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób niepełnosprawnych, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem postępowania dla Weilu osób w całym kraju.

Tytuł honorowy „Człowiek bez barier” przyznawany jest osobie z niepełnosprawnością za
wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i przedsiębiorczość.

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 30 września 2009 roku e-mailem na adres czlowiekbb@integracja.org, pocztą lub osobiście Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Sapieżyńska 10 A 00-215 Warszawa z dopiskiem ”Człowiek bez barier”.

Zgłoszenie musi zawierać:
• imię, nazwisko i adres osoby zgłaszanej,
• imię, nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz telefon kontaktowy,
• zgodę na przetwarzanie danych, podpisaną przez zgłaszającego i zgłaszanego,
• zgodę na wykorzystanie wizerunku, podpisaną przez osobę zgłaszaną,
• opis dotyczący osoby i działalności kandydata, uzasadniający zgłoszenie,
• rekomendację kandydatury,
• zdjęcie kandydata.
Regulamin i formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie [url]http://www.czlowiekbezbarier.pl[/url]/

Fot: www.czlowiekbezbarier.pl  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4249

Print Friendly, PDF & Email