Czytelnicy pytają: Kwota dochodu a ulga rehabilitacyjna – zmiany

Czytelnicy pytają: Kwota dochodu a ulga rehabilitacyjna – zmiany

Słyszałem, że zmieniła się ustawa o podatku dochodowym, a z nią kwota dochodu, jaki mogę osiągnąć. Ile mogę zarabiać, żeby mój opiekun mógł korzystać z ulgi rehabilitacyjnej? – pyta nasz Czytelnik.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym (PIT), która obowiązywać ma na rok 2017/2018 zakłada podniesienie kwoty dochodu z 9 120 zł do 10 080 zł. Ma być ona obliczana jako 12 krotność renty socjalnej (12 x 840 zł = 10 080 zł).  Co istotne, nie będą do niej wliczane alimenty na dziecko, jak to miało miejsce jeszcze do tej pory. Przypominamy, że z odliczeń od dochodu (np. wydatki na auta, naprawę wózka itp.) mogą skorzystać podatnicy, na  których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17194